Lọc kết quả theo thương hiệu

Xigmatek Shogun G 750W (EN7999) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN

2,349,000 VND

Xigmatek Shogun G 750W (EN7999) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN

2,349,000 VND

 

Xigmatek Shogun G 650W (EN7487) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN)

1,989,000 VND

Xigmatek Shogun G 650W (EN7487) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN)

1,989,000 VND

 

Xigmatek Centauro S CTS-500 500W (EN8590)

949,000 VND

Xigmatek Centauro S CTS-500 500W (EN8590)

949,000 VND

 

Xigmatek Tauro M+ 600W (EN8972)- M Plus Seri

1,549,000 VND

Xigmatek Tauro M+ 600W (EN8972)- M Plus Seri

1,549,000 VND

 

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

Xigmatek Centauro S 500W ( CTS-500 )

950,000 VND

 

Xigmatek Shogun Elite 400W (EN8200)

830,000 VND

Xigmatek Shogun Elite 400W (EN8200)

830,000 VND

 

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

 

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

Xigmatek Vector S1050

3,229,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

629,000 VND

 

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

Xigmatek X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

509,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868