XIGMATEK CLF-FR1253 FROST GREEN

95,000 VND

XIGMATEK CLF-FR1253 FROST GREEN

95,000 VND

 

Kem tản nhiệt XIGMATEK XI-3 HDT (U01)

150,000 VND

Kem tản nhiệt XIGMATEK XI-3 HDT (U01)

150,000 VND

 

Kem tản nhiệt XIGMATEK PTI-G3606

100,000 VND

Kem tản nhiệt XIGMATEK PTI-G3606

100,000 VND

 

XIGMATEK MACH III (Mid Tower)

699,000 VND

XIGMATEK MACH III (Mid Tower)

699,000 VND

 

XIGMATEK SOUDWAVE A

499,000 VND

XIGMATEK SOUDWAVE A

499,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 CLF-F1253 - GREEN LED

119,000 VND

XIGMATEK FAN 120 CLF-F1253 - GREEN LED

119,000 VND

 

XIGMATEK FAN 120 CLF-FR1252 FROST

95,000 VND

XIGMATEK FAN 120 CLF-FR1252 FROST

95,000 VND

 

XIGMATEK Dark Knight II SD1483 Nighthawk(Frost Borne)

859,000 VND

XIGMATEK Dark Knight II SD1483 Nighthawk(Frost Borne)

859,000 VND

 

Xigmatek TYR SD962

309,000 VND

Xigmatek TYR SD962

309,000 VND

 

XIGMATEK Vector S1050

3,229,000 VND

XIGMATEK Vector S1050

3,229,000 VND

 

XIGMATEK X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

599,000 VND

XIGMATEK X-Calibre XCP-A400 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

599,000 VND

 

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

 

XIGMATEK Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

XIGMATEK Spirit W (Mid Tower)

1,099,000 VND

 

XIGMATEK Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

XIGMATEK Shockwave (Mid Tower)

849,000 VND

 

XIGMATEK Mach II (Mid Tower)

699,000 VND

XIGMATEK Mach II (Mid Tower)

699,000 VND

 

XIGMATEK Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

XIGMATEK Aquila White Window Black/ White (Mini Tower)

1,799,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868