NZXT P240 Black - Orange/ White

1,319,000 VND

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: CA-PH240-B2/ CA-PH240-W1
Bảo hành: 12 Tháng
Hãng sản xuất: NZXT

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan

XIGMATEK FLY II 3GF (EN44663) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

So sánh

XIGMATEK FLY II 3GF (EN44663) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

 

XIGMATEK VIEW ARTIC 3GF (EN44694) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK VIEW ARTIC 3GF (EN44694) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

690,000 VND

 

XIGMATEK VIEW 3GF (EN44687) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

650,000 VND

So sánh

XIGMATEK VIEW 3GF (EN44687) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

650,000 VND

 

XIGMATEK NYX III 3GF (EN44700) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

So sánh

XIGMATEK NYX III 3GF (EN44700) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

 

XIGMATEK XS-19 (EN44380) - M-ATX

240,000 VND

So sánh

XIGMATEK XS-19 (EN44380) - M-ATX

240,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD ARTIC 3GF (EN43826) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,150,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHARD ARTIC 3GF (EN43826) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,150,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD 3GF (EN43796) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,090,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHARD 3GF (EN43796) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,090,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD M ARTIC 3GF (EN44113) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

900,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHARD M ARTIC 3GF (EN44113) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

900,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD M 3GF (EN44090) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

850,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHARD M 3GF (EN44090) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

850,000 VND

 

XIGMATEK SKY II ARTIC 3F (EN44205) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

750,000 VND

So sánh

XIGMATEK SKY II ARTIC 3F (EN44205) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

750,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868