Offline

Santak UPS offline 500 VA (TG 500)

1,090,000 VND

So sánh

Santak UPS offline 500 VA (TG 500)

1,090,000 VND

 

Santak UPS offline 1000 VA (TG 1000)

2,450,000 VND

So sánh

Santak UPS offline 1000 VA (TG 1000)

2,450,000 VND

 

Santak UPS Offline Blazer Pro 1000

3,990,000 VND

So sánh

Santak UPS Offline Blazer Pro 1000

3,990,000 VND

 

Santak Blazer-2200 Pro (2200VA / 1200W)

3,990,000 VND

So sánh

Santak Blazer-2200 Pro (2200VA / 1200W)

3,990,000 VND

 

Bộ lưu điện APC BVX1200LI-MS

2,390,000 VND

So sánh

Bộ lưu điện APC BVX1200LI-MS

2,390,000 VND

 

Bộ lưu điện APC 700VA 230V (BVX700LUI-MS)

1,190,000 VND

So sánh

Bộ lưu điện APC 700VA 230V (BVX700LUI-MS)

1,190,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868