Bàn phím AKKO 5108S Naraka Blade Point (RGB / Hotswap / Silver sw)

2,299,000 VND

Bàn phím AKKO 5108S Naraka Blade Point (RGB / Hotswap / Silver sw)

2,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 5108 World Tour Tokyo R2 (Hotswap / Foam tiêu âm / Gateron Orange lubed)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 5108 World Tour Tokyo R2 (Hotswap / Foam tiêu âm / Gateron Orange lubed)

1,999,000 VND

 

Phím chuột không dây AKKO MX108 (Bluetooth – 2.4Ghz – Black & Cyan / Blue on White)

799,000 VND

Phím chuột không dây AKKO MX108 (Bluetooth – 2.4Ghz – Black & Cyan / Blue on White)

799,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF World Tour Tokyo (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,899,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF World Tour Tokyo (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,899,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO SPR67 – Gray (Full nhôm / Spring mount / Flex-cut / Mạch xuôi)

4,699,000 VND

KIT bàn phím AKKO SPR67 – Gray (Full nhôm / Spring mount / Flex-cut / Mạch xuôi)

4,699,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 40 (Hotswap / RGB / Top-mount / South-Facing / QMK – VIA)

1,999,000 VND

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 40 (Hotswap / RGB / Top-mount / South-Facing / QMK – VIA)

1,999,000 VND

 

Bàn phím AKKO 3098 RF Dracula Castle (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

Bàn phím AKKO 3098 RF Dracula Castle (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

 

Bàn phím AKKO 3098 RF World Tour London (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

Bàn phím AKKO 3098 RF World Tour London (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

AKKO Switch v3 – Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

AKKO Switch v3 – Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

 

Bàn phím cơ MonsGeek MG75 Black & Cyan (White LED / AKKO sw v3)

1,099,000 VND

Bàn phím cơ MonsGeek MG75 Black & Cyan (White LED / AKKO sw v3)

1,099,000 VND

 

Bàn phím cơ MonsGeek MG75 Prunus Lannesiana (White LED / AKKO sw v3)

1,099,000 VND

Bàn phím cơ MonsGeek MG75 Prunus Lannesiana (White LED / AKKO sw v3)

1,099,000 VND

 

Bàn phím cơ MonsGeek MG108 Black & Cyan (White LED / AKKO cs switch)

1,099,000 VND

Bàn phím cơ MonsGeek MG108 Black & Cyan (White LED / AKKO cs switch)

1,099,000 VND

 

Bàn phím cơ MonsGeek MG108 Prunus Lannesiana (White LED / AKKO cs switch)

1,099,000 VND

Bàn phím cơ MonsGeek MG108 Prunus Lannesiana (White LED / AKKO cs switch)

1,099,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF One Piece – Luffy (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,899,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF One Piece – Luffy (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,899,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF Dragon Ball Z – Goku (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF Dragon Ball Z – Goku (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF Dragon Ball Z – Goku (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,899,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF Dragon Ball Z – Goku (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,899,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF World Tour Tokyo (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF World Tour Tokyo (Dual-mode / AKKO sw v3)

1,699,000 VND

 

Bàn phím AKKO 3108 RF Sailor Moon Crystal (Dual-mode / AKKO CS switch)

2,099,000 VND

Bàn phím AKKO 3108 RF Sailor Moon Crystal (Dual-mode / AKKO CS switch)

2,099,000 VND

 

AKKO x MonsGeek Switch Tester (16 switch)

249,000 VND

AKKO x MonsGeek Switch Tester (16 switch)

249,000 VND

 

AKKO CS switch – Piano (Lubed / 5 pin / 45 switch)

399,000 VND

AKKO CS switch – Piano (Lubed / 5 pin / 45 switch)

399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO PC98B Plus AIR (Multi-modes / Hotswap / RGB / Top mount)

3,099,000 VND

Bàn phím cơ AKKO PC98B Plus AIR (Multi-modes / Hotswap / RGB / Top mount)

3,099,000 VND

 

Bàn phím AKKO 3098S SpongeBob (RGB / PBT Dye-subbed / JDA profile / AKKO CS switch)

2,599,000 VND

Bàn phím AKKO 3098S SpongeBob (RGB / PBT Dye-subbed / JDA profile / AKKO CS switch)

2,599,000 VND

 

Bàn phím AKKO 3098S Patrick (RGB / PBT Dye-subbed / JDA profile / AKKO CS switch)

2,599,000 VND

Bàn phím AKKO 3098S Patrick (RGB / PBT Dye-subbed / JDA profile / AKKO CS switch)

2,599,000 VND

 

Bàn phím AKKO 5108B Plus Demon Slayer – Kamado Tanjirou (Multi-modes / Hotswap / RGB)

2,999,000 VND

Bàn phím AKKO 5108B Plus Demon Slayer – Kamado Tanjirou (Multi-modes / Hotswap / RGB)

2,999,000 VND

 

Bàn phím AKKO 5108B Plus Demon Slayer – Kamado Nezuko (Multi-modes / Hotswap / RGB)

2,999,000 VND

Bàn phím AKKO 5108B Plus Demon Slayer – Kamado Nezuko (Multi-modes / Hotswap / RGB)

2,999,000 VND

 

Kit AKKO Designer Studio – MOD007v3 (Flex-cut / Gasket mount / South-Facing)

3,999,000 VND

Kit AKKO Designer Studio – MOD007v3 (Flex-cut / Gasket mount / South-Facing)

3,999,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 75 – Gray (Nhôm / Top mount / Hotswap / South-Facing)

3,999,000 VND

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 75 – Gray (Nhôm / Top mount / Hotswap / South-Facing)

3,999,000 VND

 

AKKO CS Switch – Haze Pink (Silent switch / 45 switch)

349,000 VND

AKKO CS Switch – Haze Pink (Silent switch / 45 switch)

349,000 VND

 

AKKO ASA Shine-Through Keycap set – White (Xuyên LED / ASA profile / 131 nút)

599,000 VND

AKKO ASA Shine-Through Keycap set – White (Xuyên LED / ASA profile / 131 nút)

599,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868