Bàn phím cơ Akko 3084 Silent – Bluetooth 5.0 – Led trắng (Akko switch v2)

1,599,000 VND - Liên hệ

Bàn phím cơ Akko 3084 Silent – Bluetooth 5.0 – Led trắng (Akko switch v2)

1,599,000 VND - Liên hệ

 

AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS switch – Radiant Red (45 switch)

250,000 VND

 

AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS switch – Vintage White (45 switch)

250,000 VND

 

AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS Switch – Lavender Purple (45 switch)

250,000 VND

 

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút)

999,000 VND

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút)

999,000 VND

 

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút)

999,000 VND

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút)

999,000 VND

 

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút)

1,299,000 VND

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút)

1,299,000 VND

 

AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút)-

1,299,000 VND

AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút)-

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3084 v2 ASA – Black Pink (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3084 v2 ASA – Black Pink (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA – Los Angeles (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA – Los Angeles (AKKO CS switch / Hotswap / Foam tiêu âm)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 DS Midnight R2 (Akko sw v2)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 DS Midnight R2 (Akko sw v2)

1,299,000 VND

 

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD001 Neon (Hotswap 5 pin / RGB / Foam tiêu âm)

2,999,000 VND

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD001 Neon (Hotswap 5 pin / RGB / Foam tiêu âm)

2,999,000 VND

 

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD001 Psittacus (Hotswap 5 pin / RGB / Foam tiêu âm)

2,999,000 VND

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD001 Psittacus (Hotswap 5 pin / RGB / Foam tiêu âm)

2,999,000 VND

 

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink (AKKO sw v2 / LED trắng)

899,000 VND

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink (AKKO sw v2 / LED trắng)

899,000 VND

 

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red (AKKO sw v2 / LED trắng)

899,000 VND

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red (AKKO sw v2 / LED trắng)

899,000 VND

 

AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS switch – Ocean Blue (45 switch)

250,000 VND

 

AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS switch – Matcha Green (45 switch)

250,000 VND

 

AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)

250,000 VND

AKKO CS switch – Rose Red (45 switch)

250,000 VND

 

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Moon

369,000 VND

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Moon

369,000 VND

 

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Venus

369,000 VND

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Venus

369,000 VND

 

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Mercury

369,000 VND

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Mercury

369,000 VND

 

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Jupiter

369,000 VND

Chuột không dây AKKO Smart 1 Sailor Jupiter

369,000 VND

 

AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868