Bàn phím cơ AKKO 3098N Multi-modes Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / TTC switch)

2,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098N Multi-modes Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / TTC switch)

2,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 5108S Honkai Impact 3rd – Stygian Nymph (Hotswap / RGB / Crystal sw)

2,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 5108S Honkai Impact 3rd – Stygian Nymph (Hotswap / RGB / Crystal sw)

2,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 5108S Honkai Impact 3rd – Yae Sakura

2,899,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 5108S Honkai Impact 3rd – Yae Sakura

2,899,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF White on Black (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF White on Black (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF Black on White (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 RF Black on White (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF Black on White (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF Black on White (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF White on Black (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 RF White on Black (2.4Ghz / AKKO sw v3)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO MonsGeek MG108 Black&Pink (RGB / AKKO sw v3)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO MonsGeek MG108 Black&Pink (RGB / AKKO sw v3)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO MonsGeek MG108 Doll of Princess (RGB / AKKO sw v3)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO MonsGeek MG108 Doll of Princess (RGB / AKKO sw v3)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098N Multi-modes Black & Cyan (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / TTC sw)

2,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098N Multi-modes Black & Cyan (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / TTC sw)

2,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO PC98B Plus Black&Gold (Multi-modes / Hotswap / RGB / Top mount)

3,099,000 VND

Bàn phím cơ AKKO PC98B Plus Black&Gold (Multi-modes / Hotswap / RGB / Top mount)

3,099,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO PC75B Plus v2 Black&Gold (Multi-modes / Hotswap / RGB / Top mount)

2,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO PC75B Plus v2 Black&Gold (Multi-modes / Hotswap / RGB / Top mount)

2,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 5075B Plus Dracula Castle (Multi-modes / RGB / Hotswap / Gasket mount)

2,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 5075B Plus Dracula Castle (Multi-modes / RGB / Hotswap / Gasket mount)

2,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes World Tour Tokyo R2 (Hotswap / RGB / TTC Ace)

2,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes World Tour Tokyo R2 (Hotswap / RGB / TTC Ace)

2,699,000 VND

 

AKKO CS Switch – POM Pink (45 switch)

399,000 VND

AKKO CS Switch – POM Pink (45 switch)

399,000 VND

 

AKKO CS Switch – POM Brown (45 switch)

399,000 VND

AKKO CS Switch – POM Brown (45 switch)

399,000 VND

 

AKKO CS Switch – POM Silver (45 switch)

419,000 VND

AKKO CS Switch – POM Silver (45 switch)

419,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Yellow (45 switch)

239,000 VND

AKKO Switch v3 – Cream Yellow (45 switch)

239,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Blue (45 switch)

329,000 VND

AKKO Switch v3 – Cream Blue (45 switch)

329,000 VND

 

AKKO Keycap set – Provence (PBT Double-Shot / JDA profile / 127 nút)

1,299,000 VND

AKKO Keycap set – Provence (PBT Double-Shot / JDA profile / 127 nút)

1,299,000 VND

 

Bàn phím AKKO 5087 RGB ASA – Black (Foam tiêu âm / Hotswap / AKKO CS Jelly switch)

1,699,000 VND

Bàn phím AKKO 5087 RGB ASA – Black (Foam tiêu âm / Hotswap / AKKO CS Jelly switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím AKKO 5087 RGB ASA – White (Foam tiêu âm / Hotswap / AKKO CS Jelly switch)

1,699,000 VND

Bàn phím AKKO 5087 RGB ASA – White (Foam tiêu âm / Hotswap / AKKO CS Jelly switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím AKKO 3098S World Tour London (Hotswap / Foam tiêu âm / RGB / AKKO CS switch)

1,999,000 VND

Bàn phím AKKO 3098S World Tour London (Hotswap / Foam tiêu âm / RGB / AKKO CS switch)

1,999,000 VND

 

Bàn phím AKKO 3098S Dracula Castle (Hotswap / Foam tiêu âm / RGB / AKKO CS switch)

1,999,000 VND

Bàn phím AKKO 3098S Dracula Castle (Hotswap / Foam tiêu âm / RGB / AKKO CS switch)

1,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus World Tour Tokyo R2 (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly Pink)

2,099,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus World Tour Tokyo R2 (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly Pink)

2,099,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly Sw)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly Sw)

1,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus Black&Gold (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus Black&Gold (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

1,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus Black&Cyan (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly Pink)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3068B Plus Black&Cyan (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly Pink)

1,999,000 VND

 

AKKO CS Switch – Lavender Purple (Lubed / 45 switch)

359,000 VND

AKKO CS Switch – Lavender Purple (Lubed / 45 switch)

359,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868