Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK810X (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

799,000 VND

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK810X (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

799,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH722X (BLACK / ARTIC / QUEEN)

749,000 VND

Tai nghe DAREU EH722X (BLACK / ARTIC / QUEEN)

749,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM118B (Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

249,000 VND

Chuột không dây DAREU LM118B (Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

249,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925s QUEEN RGB

890,000 VND

Tai nghe DAREU EH925s QUEEN RGB

890,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s PINK-WHITE 104KEY (PINK LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s PINK-WHITE 104KEY (PINK LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 PINK-WHITE (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 PINK-WHITE (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK871 71KEY (PBT, Blue/ Brown/ Red D-KAILH switch)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK871 71KEY (PBT, Blue/ Brown/ Red D-KAILH switch)

1,399,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU A960s - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

559,000 VND

Chuột Gaming DAREU A960s - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

559,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU A960s QUEEN - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

599,000 VND

Chuột Gaming DAREU A960s QUEEN - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

599,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU A960 - ULTRALIGHT (TRACKER PWM3337, LED RGB)

899,000 VND

Chuột Gaming DAREU A960 - ULTRALIGHT (TRACKER PWM3337, LED RGB)

899,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU A960 YELLOW - ULTRALIGHT (PixArt PMW3389)

899,000 VND

Chuột Gaming DAREU A960 YELLOW - ULTRALIGHT (PixArt PMW3389)

899,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM908 QUEEN (LED RGB, BRAVO sensor)

459,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM908 QUEEN (LED RGB, BRAVO sensor)

459,000 VND

Khuyến mại

01 Bàn di chuột DARE-U ESP100 PINK 350x300x5mm (BDDU305)

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Queen (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Queen (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH469 QUEEN RGB (Kèm CAT EARS)

599,000 VND

Tai nghe DAREU EH469 QUEEN RGB (Kèm CAT EARS)

599,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH469 RGB

549,000 VND

Tai nghe DAREU EH469 RGB

549,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK145 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK145 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM901 RGB - BLACK (BRAVO ATG4090 sensor)

649,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM901 RGB - BLACK (BRAVO ATG4090 sensor)

649,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM901 RGB - PINK (BRAVO ATG4090 sensor)

649,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM901 RGB - PINK (BRAVO ATG4090 sensor)

649,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH416 RGB

499,000 VND

Tai nghe DAREU EH416 RGB

499,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM106G RED

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G RED

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM106G PINK

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G PINK

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM106G BLUE

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G BLUE

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM106G BLACK

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G BLACK

149,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925 BLACK RED RGB

890,000 VND

Tai nghe DAREU EH925 BLACK RED RGB

890,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH722s MAGIC QUEEN

699,000 VND

Tai nghe DAREU EH722s MAGIC QUEEN

699,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925S RGB PRO

1,090,000 VND

Tai nghe DAREU EH925S RGB PRO

1,090,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP108 QUEEN (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP108 QUEEN (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868