Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP119 BLACK (Grey logo) 900*400*4mm

249,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP119 BLACK (Grey logo) 900*400*4mm

249,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP101 BLACK (Grey logo) 350*300*5mm

149,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP101 BLACK (Grey logo) 350*300*5mm

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM158D (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

Chuột không dây DAREU LM158D (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

 

Tay cầm chơi game DAREU H105 (TRIPLE MODE: USB cable+2.4G+Bluetooth)

799,000 VND

Tay cầm chơi game DAREU H105 (TRIPLE MODE: USB cable+2.4G+Bluetooth)

799,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH406 (MULTI-LED)

399,000 VND

Tai nghe DAREU EH406 (MULTI-LED)

399,000 VND

 

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 v2 104KEY (RGB, RGB Strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 v2 104KEY (RGB, RGB Strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM911X (RGB, Lightweight: 72g)

699,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM911X (RGB, Lightweight: 72g)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, DareU DREAM sw, Type-C)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, DareU DREAM sw, Type-C)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s v2 104KEY (MULTI LED, RGB Strip,Blue/ Brown/ Red D switch)

799,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s v2 104KEY (MULTI LED, RGB Strip,Blue/ Brown/ Red D switch)

799,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH745X BLACK RGB

899,000 VND

Tai nghe DAREU EH745X BLACK RGB

899,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 v2 (2 sides RGB strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 v2 (2 sides RGB strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM911 (RGB, DareU BRAVO sensor: 10.000 DPI, Lightweight: 72g)

399,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM911 (RGB, DareU BRAVO sensor: 10.000 DPI, Lightweight: 72g)

399,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - RED WAVE (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - RED WAVE (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - TIMELESS (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - TIMELESS (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - TIRAMISU (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - TIRAMISU (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK1280X BLACK-GREY (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

999,000 VND

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK1280X BLACK-GREY (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

999,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM166D (UFO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

299,000 VND

Chuột không dây DAREU LM166D (UFO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

299,000 VND

 

Chuột DAREU LM121 (RGB, SILENT CLICK)

199,000 VND

Chuột DAREU LM121 (RGB, SILENT CLICK)

199,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK810X BLACK-GREY (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

799,000 VND

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK810X BLACK-GREY (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

799,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925 BLACK RGB

999,000 VND

Tai nghe DAREU EH925 BLACK RGB

999,000 VND

 

Tai nghe không dây DAREU A710 WHITE (RGB - WIRELESS 5.8G)

1,599,000 VND

Tai nghe không dây DAREU A710 WHITE (RGB - WIRELESS 5.8G)

1,599,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM108B (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

Chuột không dây DAREU LM108B (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

 

Tay cầm chơi game không dây DAREU H101X (Dual Mode: Type-C, Bluetooth)

699,000 VND

Tay cầm chơi game không dây DAREU H101X (Dual Mode: Type-C, Bluetooth)

699,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU A950 TRIPLE MODE (BLACK / PINK) - SUPERLIGHT, FAST CHARING DOCK

1,099,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU A950 TRIPLE MODE (BLACK / PINK) - SUPERLIGHT, FAST CHARING DOCK

1,099,000 VND

 

Bộ phím chuột không dây DAREU MK188G

279,000 VND

Bộ phím chuột không dây DAREU MK188G

279,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868