Bàn phím cơ Gaming DAREU EK98 WHITE x BLACK (Multi-Led, PBT Double Shot OEM profile, DareU DREAM / FIREFLY sw)

899,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK98 WHITE x BLACK (Multi-Led, PBT Double Shot OEM profile, DareU DREAM / FIREFLY sw)

899,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK104 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, Multi-Led, PBT Double Shot OEM profile, DareU DREAM / FIREFLY sw)

899,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK104 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, Multi-Led, PBT Double Shot OEM profile, DareU DREAM / FIREFLY sw)

899,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK104 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK104 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK87 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,490,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - PROTO (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK98 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Cherry PBT Double Shot, Gasket Mount, RGB)

1,590,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP102 BLACK (Grey logo) 350*300*4mm

149,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP102 BLACK (Grey logo) 350*300*4mm

149,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK98X PBT BLACK-GREY (WATERPROOF, OPTICAL sw, MULTI LED)

1,099,000 VND

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK98X PBT BLACK-GREY (WATERPROOF, OPTICAL sw, MULTI LED)

1,099,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM908X - OPTICAL sw (RGB, BRAVO sensor)

399,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM908X - OPTICAL sw (RGB, BRAVO sensor)

399,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87L v2 (DREAM / FIREFLY switch - NO LED)

499,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87L v2 (DREAM / FIREFLY switch - NO LED)

499,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP119 BLACK (Grey logo) 900*400*4mm

249,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP119 BLACK (Grey logo) 900*400*4mm

249,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP101 BLACK (Grey logo) 350*300*5mm

149,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP101 BLACK (Grey logo) 350*300*5mm

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM158D (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

Chuột không dây DAREU LM158D (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

 

Tay cầm chơi game DAREU H105 (TRIPLE MODE: USB cable+2.4G+Bluetooth)

799,000 VND

Tay cầm chơi game DAREU H105 (TRIPLE MODE: USB cable+2.4G+Bluetooth)

799,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH406 (MULTI-LED)

399,000 VND

Tai nghe DAREU EH406 (MULTI-LED)

399,000 VND

 

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 v2 104KEY (RGB, RGB Strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 v2 104KEY (RGB, RGB Strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM911X (RGB, Lightweight: 72g)

699,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM911X (RGB, Lightweight: 72g)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s v2 104KEY (MULTI LED, RGB Strip,Blue/ Brown/ Red D switch)

799,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s v2 104KEY (MULTI LED, RGB Strip,Blue/ Brown/ Red D switch)

799,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH745X BLACK RGB

899,000 VND

Tai nghe DAREU EH745X BLACK RGB

899,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 v2 (2 sides RGB strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 v2 (2 sides RGB strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM911 (RGB, DareU BRAVO sensor: 10.000 DPI, Lightweight: 72g)

399,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM911 (RGB, DareU BRAVO sensor: 10.000 DPI, Lightweight: 72g)

399,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - RED WAVE (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - RED WAVE (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - TIMELESS (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

Bàn phím cơ không dây DAREU A98 PRO - TIMELESS (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

2,490,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868