Chuột không dây DAREU LM106G RED

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G RED

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM106G PINK

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G PINK

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM106G BLUE

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G BLUE

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM106G BLACK

149,000 VND

Chuột không dây DAREU LM106G BLACK

149,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

790,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

790,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925 BLACK RED RGB

999,000 VND

Tai nghe DAREU EH925 BLACK RED RGB

999,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH722s MAGIC QUEEN

699,000 VND

Tai nghe DAREU EH722s MAGIC QUEEN

699,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925S RGB PRO

1,290,000 VND

Tai nghe DAREU EH925S RGB PRO

1,290,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP108 QUEEN (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP108 QUEEN (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP108 CORAL (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP108 CORAL (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

890,000 VND

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

890,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU A918 - BLACK (PixArt PAW3335)

699,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU A918 - BLACK (PixArt PAW3335)

699,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM928 (PixArt PAW3389, LED RGB)

699,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM928 (PixArt PAW3389, LED RGB)

699,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP109 XL (900 x 350 x 3mm)

299,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP109 XL (900 x 350 x 3mm)

299,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Pink

169,000 VND

Chuột không dây DAREU LM115G Pink

169,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - BLACK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - BLACK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - PINK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - PINK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

 

Chuột DAREU LM103 (USB)

99,000 VND

Chuột DAREU LM103 (USB)

99,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87s - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87s - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK169 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

690,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK169 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

690,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

890,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

890,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

590,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

590,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH416

499,000 VND

Tai nghe DAREU EH416

499,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925s RGB

999,000 VND

Tai nghe DAREU EH925s RGB

999,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK815 104KEY (MULTI LED Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK815 104KEY (MULTI LED Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU 05 L (440 x 350 x 4mm)

199,000 VND

Bàn di chuột DAREU 05 L (440 x 350 x 4mm)

199,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925 RGB

999,000 VND

Tai nghe DAREU EH925 RGB

999,000 VND

 

Tai nghe DAREU VH350se (jack USB + 3.5)

299,000 VND

Tai nghe DAREU VH350se (jack USB + 3.5)

299,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM908 (LED RGB, BRAVO sensor)

399,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM908 (LED RGB, BRAVO sensor)

399,000 VND

Khuyến mại

01 Bàn di chuột DARE-U ESP100 350x300x5mm (BDDU300)

 

Chuột không dây DAREU LM117G Black

169,000 VND

Chuột không dây DAREU LM117G Black

169,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868