Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Ổ cứng SSD Plextor 1TB PX-1TM9PGN+ M2 NVME

4,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor 1TB PX-1TM9PGN+ M2 NVME

4,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,879,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,879,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PY PLUS 256GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PY PLUS 256GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC PLUS 512GB Sata3

2,249,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC PLUS 512GB Sata3

2,249,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1024M8VG PLUS 1024GB M.2 2280

4,569,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1024M8VG PLUS 1024GB M.2 2280

4,569,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1024M8VC PLUS 1024GB Sata

4,559,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1024M8VC PLUS 1024GB Sata

4,559,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC Plus 256GB Sata

1,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC Plus 256GB Sata

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VG Plus 256GB

1,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VG Plus 256GB

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VG Plus 128GB

769,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VG Plus 128GB

769,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PG+ 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PG+ 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PGN+ 512GB M.2 PCIe

2,699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PGN+ 512GB M.2 PCIe

2,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor 1TM9PEGN+ 1TB M.2 PCIe

4,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor 1TM9PEGN+ 1TB M.2 PCIe

4,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PY PLUS 1TB M.2 PCIe

6,259,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PY PLUS 1TB M.2 PCIe

6,259,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PY PLUS 512GB M.2 PCIe

3,799,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PY PLUS 512GB M.2 PCIe

3,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,559,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,559,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,099,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,099,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,099,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,099,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,059,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,059,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868