XIGMATEK XM-21 (EN47260) - M-ATX

290,000 VND

XIGMATEK XM-21 (EN47260) - M-ATX

290,000 VND

 

XIGMATEK XA-22 (EN47567) - ATX

349,000 VND

XIGMATEK XA-22 (EN47567) - ATX

349,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ROYAL ARTIC - BR120 ARGB (EN46881): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

899,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ROYAL ARTIC - BR120 ARGB (EN46881): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

899,000 VND

 

Xigmatek Master X 3FX (EN46324)

999,000 VND

Xigmatek Master X 3FX (EN46324)

999,000 VND

 

XIGMATEK FROZR-O 240 (EN46560) - ARGB, OLED-PUMP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,299,000 VND

XIGMATEK FROZR-O 240 (EN46560) - ARGB, OLED-PUMP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,299,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

 

XIGMATEK GAMING X ARTIC 3FX (EN46720) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20ARGB

999,000 VND

XIGMATEK GAMING X ARTIC 3FX (EN46720) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20ARGB

999,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS S - QUEEN (EN46546)

1,799,000 VND

XIGMATEK AQUARIUS S - QUEEN (EN46546)

1,799,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS S - ARTIC (EN46515)

1,799,000 VND

XIGMATEK AQUARIUS S - ARTIC (EN46515)

1,799,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS S - BLACK (EN46508)

1,699,000 VND

XIGMATEK AQUARIUS S - BLACK (EN46508)

1,699,000 VND

 

XIGMATEK AERO ARTIC 2F (EN46614) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN X20F

799,000 VND

XIGMATEK AERO ARTIC 2F (EN46614) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN X20F

799,000 VND

 

XIGMATEK AERO ARTIC (EN46607) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

XIGMATEK AERO ARTIC (EN46607) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

 

XIGMATEK AERO 2F (EN46591) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN X20F

699,000 VND

XIGMATEK AERO 2F (EN46591) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN X20F

699,000 VND

 

XIGMATEK AERO (EN46584) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS

599,000 VND

XIGMATEK AERO (EN46584) - M-ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS

599,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - QUEEN (EN46454)

2,199,000 VND

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - QUEEN (EN46454)

2,199,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

 

XIGMATEK X7 WHITE (EN46225) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,999,000 VND

XIGMATEK X7 WHITE (EN46225) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,999,000 VND

 

XIGMATEK X7 BLACK (EN46218) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,990,000 VND

XIGMATEK X7 BLACK (EN46218) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,990,000 VND

 

XIGMATEK GAMING X 3FX (EN46188) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20ARGB

899,000 VND

XIGMATEK GAMING X 3FX (EN46188) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20ARGB

899,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

XIGMATEK VENTUS 3FC (EN46126) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20C RGB

799,000 VND

XIGMATEK VENTUS 3FC (EN46126) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20C RGB

799,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

XIGMATEK XA-20 (EN46072) - ATX

349,000 VND

XIGMATEK XA-20 (EN46072) - ATX

349,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER 600 (EN45945) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

749,000 VND

XIGMATEK Z-POWER 600 (EN45945) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

749,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER 500 (EN45938) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

649,000 VND

XIGMATEK Z-POWER 500 (EN45938) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

649,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER 400 (EN45921) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

549,000 VND

XIGMATEK Z-POWER 400 (EN45921) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

549,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

1,099,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

1,099,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-550 (EN45983) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

999,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-550 (EN45983) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

999,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

899,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

899,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868