XIGMATEK AQUARIUS PLUS - QUEEN (EN46454)

2,099,000 VND

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - QUEEN (EN46454)

2,099,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

 

XIGMATEK X7 WHITE (EN46225) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,999,000 VND

XIGMATEK X7 WHITE (EN46225) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,999,000 VND

 

XIGMATEK X7 BLACK (EN46218) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,990,000 VND

XIGMATEK X7 BLACK (EN46218) - PREMIUM GAMING E-ATX

2,990,000 VND

 

XIGMATEK GAMING X 3FX (EN46188) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20ARGB

849,000 VND

XIGMATEK GAMING X 3FX (EN46188) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20ARGB

849,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

XIGMATEK VENTUS 3FC (EN46126) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20C RGB

799,000 VND

XIGMATEK VENTUS 3FC (EN46126) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20C RGB

799,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

XIGMATEK XA-20 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-20 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER 600 (EN45945) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

749,000 VND

XIGMATEK Z-POWER 600 (EN45945) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

749,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER 500 (EN45938) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

649,000 VND

XIGMATEK Z-POWER 500 (EN45938) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

649,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER 400 (EN45921) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

549,000 VND

XIGMATEK Z-POWER 400 (EN45921) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

549,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-550 (EN45983) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-550 (EN45983) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-450 (EN45969) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-450 (EN45969) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN45952) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN45952) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000 VND

 

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK VERA (EN45730) - PREMIUM GAMING E-ATX

1,999,000 VND

XIGMATEK VERA (EN45730) - PREMIUM GAMING E-ATX

1,999,000 VND

 

XIGMATEK NYC QUEEN (EN45723) - PREMIUM GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK NYC QUEEN (EN45723) - PREMIUM GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK NYC ARTIC (EN45716) - PREMIUM GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK NYC ARTIC (EN45716) - PREMIUM GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK NYC (EN45709) - PREMIUM GAMING M-ATX

699,000 VND

XIGMATEK NYC (EN45709) - PREMIUM GAMING M-ATX

699,000 VND

 

XIGMATEK HYDRA M 750 (EN44221) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,399,000 VND

XIGMATEK HYDRA M 750 (EN44221) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,399,000 VND

 

XIGMATEK HYDRA M 650 (EN44214) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,299,000 VND

XIGMATEK HYDRA M 650 (EN44214) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,299,000 VND

 

XIGMATEK HYDRA M 550 (EN44207) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,199,000 VND

XIGMATEK HYDRA M 550 (EN44207) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,199,000 VND

 

XIGMATEK TRIO 3FC (EN45686) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20C RGB

799,000 VND

XIGMATEK TRIO 3FC (EN45686) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20C RGB

799,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

 

XIGMATEK PERSEUS (EN45198) - PREMIUM GAMING CASE

2,399,000 VND

XIGMATEK PERSEUS (EN45198) - PREMIUM GAMING CASE

2,399,000 VND

 

XIGMATEK OMG (EN45244) - GAMING M-ATX

649,000 VND

XIGMATEK OMG (EN45244) - GAMING M-ATX

649,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868