XIGMATEK STARLINK ULTRA ARTIC - EN40856 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

XIGMATEK STARLINK ULTRA ARTIC - EN40856 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

 

XIGMATEK STARLINK ULTRA - EN40412 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

XIGMATEK STARLINK ULTRA - EN40412 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

 

XIGMATEK NYX AIR ARTIC 3F (EN40924) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

XIGMATEK NYX AIR ARTIC 3F (EN40924) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

 

XIGMATEK NYX AIR 3F (EN40900) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

650,000 VND

XIGMATEK NYX AIR 3F (EN40900) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

650,000 VND

 

XIGMATEK ANUBIS PRO 4FX (EN40771) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB

1,290,000 VND

XIGMATEK ANUBIS PRO 4FX (EN40771) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB

1,290,000 VND

 

XIGMATEK THOR T850M 850W (EN40351) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,990,000 VND

XIGMATEK THOR T850M 850W (EN40351) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,990,000 VND

 

XIGMATEK THOR T750M 750W (EN40344) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,790,000 VND

XIGMATEK THOR T750M 750W (EN40344) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,790,000 VND

 

XIGMATEK NYX ARCTIC 3F (EN40337) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

XIGMATEK NYX ARCTIC 3F (EN40337) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

 

XIGMATEK NYX 3F (EN40313) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

650,000 VND

XIGMATEK NYX 3F (EN40313) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

650,000 VND

 

XIGMATEK HERO II 3F (EN40290) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

XIGMATEK HERO II 3F (EN40290) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

 

XIGMATEK AQUA III MV (EN40085) - PREMIUM GAMING ATX CASE

1,590,000 VND

XIGMATEK AQUA III MV (EN40085) - PREMIUM GAMING ATX CASE

1,590,000 VND

 

XIGMATEK XG-20 (EN40092) - ATX

330,000 VND

XIGMATEK XG-20 (EN40092) - ATX

330,000 VND

 

XIGMATEK AQUA M ARTIC (EN40108) - PREMIUM GAMING M-ATX CASE

990,000 VND

XIGMATEK AQUA M ARTIC (EN40108) - PREMIUM GAMING M-ATX CASE

990,000 VND

 

XIGMATEK AQUA M (EN40061) - PREMIUM GAMING M-ATX CASE

990,000 VND

XIGMATEK AQUA M (EN40061) - PREMIUM GAMING M-ATX CASE

990,000 VND

 

XIGMATEK ELITE 1 ARTIC 3F (EN0846) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

890,000 VND

XIGMATEK ELITE 1 ARTIC 3F (EN0846) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

890,000 VND

 

XIGMATEK ELITE 1 3F (EN0839) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

850,000 VND

XIGMATEK ELITE 1 3F (EN0839) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

850,000 VND

 

XIGMATEK AQUA III ARTIC (EN0822) - PREMIUM GAMING ATX CASE

1,390,000 VND

XIGMATEK AQUA III ARTIC (EN0822) - PREMIUM GAMING ATX CASE

1,390,000 VND

 

XIGMATEK AQUA III (EN0815) - PREMIUM GAMING ATX CASE

1,390,000 VND

XIGMATEK AQUA III (EN0815) - PREMIUM GAMING ATX CASE

1,390,000 VND

 

XIGMATEK PHANTOM ARTIC 3F (EN49783) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X24F

1,090,000 VND

XIGMATEK PHANTOM ARTIC 3F (EN49783) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X24F

1,090,000 VND

 

XIGMATEK GAMING X 3F (EN49899) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK K20F

790,000 VND

XIGMATEK GAMING X 3F (EN49899) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK K20F

790,000 VND

 

XIGMATEK XM-25 (EN49448) - M-ATX

290,000 VND

XIGMATEK XM-25 (EN49448) - M-ATX

290,000 VND

 

XIGMATEK ELITE 1 3FX (EN49769) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22 ARGB

990,000 VND

XIGMATEK ELITE 1 3FX (EN49769) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22 ARGB

990,000 VND

 

XIGMATEK PHANTOM 3F (EN49776) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X24F

990,000 VND

XIGMATEK PHANTOM 3F (EN49776) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X24F

990,000 VND

 

XIGMATEK THOR T750 750W (EN49585) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,590,000 VND

XIGMATEK THOR T750 750W (EN49585) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,590,000 VND

 

XIGMATEK THOR T650 650W (EN49561) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,490,000 VND

XIGMATEK THOR T650 650W (EN49561) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,490,000 VND

 

XIGMATEK THOR T550 550W (EN49554) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,190,000 VND

XIGMATEK THOR T550 550W (EN49554) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,190,000 VND

 

XIGMATEK THOR T450 450W (EN49547) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

990,000 VND

XIGMATEK THOR T450 450W (EN49547) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

990,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN49608) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

490,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN49608) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

490,000 VND

 

XIGMATEK NYA 3F (EN49523) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

XIGMATEK NYA 3F (EN49523) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

 

XIGMATEK NYA (EN49516) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

550,000 VND

XIGMATEK NYA (EN49516) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

550,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868