XIGMATEK XM-25 (EN49448) - M-ATX

350,000 VND

XIGMATEK XM-25 (EN49448) - M-ATX

350,000 VND

 

XIGMATEK ELITE 1 3FX (EN49769) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22 ARGB

990,000 VND

XIGMATEK ELITE 1 3FX (EN49769) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22 ARGB

990,000 VND

 

XIGMATEK PHANTOM 3F (EN49776) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X24F

990,000 VND

XIGMATEK PHANTOM 3F (EN49776) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X24F

990,000 VND

 

XIGMATEK THOR T750 750W (EN49585) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,490,000 VND

XIGMATEK THOR T750 750W (EN49585) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,490,000 VND

 

XIGMATEK THOR T650 650W (EN49561) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,290,000 VND

XIGMATEK THOR T650 650W (EN49561) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,290,000 VND

 

XIGMATEK THOR T550 550W (EN49554) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,090,000 VND

XIGMATEK THOR T550 550W (EN49554) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,090,000 VND

 

XIGMATEK THOR T450 450W (EN49547) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

990,000 VND

XIGMATEK THOR T450 450W (EN49547) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

990,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN49608) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

559,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN49608) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

559,000 VND

 

XIGMATEK NYA 3F (EN49523) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

XIGMATEK NYA 3F (EN49523) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

 

XIGMATEK NYA (EN49516) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

690,000 VND

XIGMATEK NYA (EN49516) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

690,000 VND

 

XIGMATEK DUKE 3F (EN49080) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

850,000 VND

XIGMATEK DUKE 3F (EN49080) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

850,000 VND

 

XIGMATEK XM-23 (EN49097) - M-ATX

350,000 VND

XIGMATEK XM-23 (EN49097) - M-ATX

350,000 VND

 

XIGMATEK INFINITY QUEEN 1F (EN48977) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

XIGMATEK INFINITY QUEEN 1F (EN48977) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

 

XIGMATEK INFINITY ARTIC 1F (EN48960) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

XIGMATEK INFINITY ARTIC 1F (EN48960) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

 

XIGMATEK INFINITY 1F (EN48953) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

XIGMATEK INFINITY 1F (EN48953) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI II TIGER (EN49011) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,150,000 VND

XIGMATEK GEMINI II TIGER (EN49011) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,150,000 VND

 

XIGMATEK LUX G ARTIC 3FX (EN48717) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,450,000 VND

XIGMATEK LUX G ARTIC 3FX (EN48717) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,450,000 VND

 

XIGMATEK LUX G SHADOW 3FX (EN48724) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,350,000 VND

XIGMATEK LUX G SHADOW 3FX (EN48724) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,350,000 VND

 

XIGMATEK NYM 2F (EN48946) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 02 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

XIGMATEK NYM 2F (EN48946) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 02 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI II ORG 3FB (EN48632) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

XIGMATEK GEMINI II ORG 3FB (EN48632) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI II PINK 3FB (EN48380) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

XIGMATEK GEMINI II PINK 3FB (EN48380) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI II ARTIC 3FB (EN48373) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

XIGMATEK GEMINI II ARTIC 3FB (EN48373) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI II 3FB (EN48366) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

950,000 VND

XIGMATEK GEMINI II 3FB (EN48366) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

950,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X22A ARGB (EN48458) - PACK x3, CONTROLLER

450,000 VND

XIGMATEK STARZ - X22A ARGB (EN48458) - PACK x3, CONTROLLER

450,000 VND

 

XIGMATEK X22F (EN48441) - RGB FIXED

99,000 VND

XIGMATEK X22F (EN48441) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK X3 ZAKU (EN48533) - PREMIUM GAMING M-ATX

1,699,000 VND

XIGMATEK X3 ZAKU (EN48533) - PREMIUM GAMING M-ATX

1,699,000 VND

 

XIGMATEK X3 GD (EN48489) - PREMIUM GAMING M-ATX

1,699,000 VND

XIGMATEK X3 GD (EN48489) - PREMIUM GAMING M-ATX

1,699,000 VND

 

XIGMATEK XA-24 (EN48359) - ATX

390,000 VND

XIGMATEK XA-24 (EN48359) - ATX

390,000 VND

 

XIGMATEK AIR-KILLER S ARTIC (EN47932) - TDP 160W (1 FAN X22C)

750,000 VND

XIGMATEK AIR-KILLER S ARTIC (EN47932) - TDP 160W (1 FAN X22C)

750,000 VND

 

XIGMATEK AIR-KILLER S (EN47901) - TDP 160W (1 FAN X22C)

750,000 VND

XIGMATEK AIR-KILLER S (EN47901) - TDP 160W (1 FAN X22C)

750,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868