XIGMATEK INFINITY ARTIC Reverse 120mm (EN44595) - RGB FIXED

99,000 VND

XIGMATEK INFINITY ARTIC Reverse 120mm (EN44595) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK INFINITY Reverse 120mm (EN44588) - RGB FIXED

99,000 VND

XIGMATEK INFINITY Reverse 120mm (EN44588) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK INFINITY ARTIC 120mm (EN44571) - RGB FIXED

99,000 VND

XIGMATEK INFINITY ARTIC 120mm (EN44571) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK INFINITY 120mm (EN44564) - RGB FIXED

99,000 VND

XIGMATEK INFINITY 120mm (EN44564) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK FLY II ARTIC 3GF (EN44670) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

790,000 VND

XIGMATEK FLY II ARTIC 3GF (EN44670) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

790,000 VND

 

XIGMATEK FLY II 3GF (EN44663) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

XIGMATEK FLY II 3GF (EN44663) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

 

XIGMATEK VIEW ARTIC 3GF (EN44694) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

690,000 VND

XIGMATEK VIEW ARTIC 3GF (EN44694) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

690,000 VND

 

XIGMATEK VIEW 3GF (EN44687) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

650,000 VND

XIGMATEK VIEW 3GF (EN44687) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

650,000 VND

 

XIGMATEK NYX III 3GF (EN44700) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

XIGMATEK NYX III 3GF (EN44700) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

 

XIGMATEK XS-19 (EN44380) - M-ATX

240,000 VND

XIGMATEK XS-19 (EN44380) - M-ATX

240,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD ARTIC 3GF (EN43826) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,150,000 VND

XIGMATEK ALPHARD ARTIC 3GF (EN43826) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,150,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD 3GF (EN43796) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,090,000 VND

XIGMATEK ALPHARD 3GF (EN43796) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,090,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD M ARTIC 3GF (EN44113) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

900,000 VND

XIGMATEK ALPHARD M ARTIC 3GF (EN44113) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

900,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD M 3GF (EN44090) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

850,000 VND

XIGMATEK ALPHARD M 3GF (EN44090) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

850,000 VND

 

XIGMATEK LOKI L750 750W (EN43215) - 80PLUS BRONZE, PCIe Gen 5.1, ATX 3.1, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,390,000 VND

XIGMATEK LOKI L750 750W (EN43215) - 80PLUS BRONZE, PCIe Gen 5.1, ATX 3.1, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,390,000 VND

 

XIGMATEK SKY II ARTIC 3F (EN44205) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

750,000 VND

XIGMATEK SKY II ARTIC 3F (EN44205) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

750,000 VND

 

XIGMATEK SKY II 3F (EN44182) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

690,000 VND

XIGMATEK SKY II 3F (EN44182) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

690,000 VND

 

XIGMATEK AQUA M LITE ARTIC 3GF (EN44168) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

790,000 VND

XIGMATEK AQUA M LITE ARTIC 3GF (EN44168) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

790,000 VND

 

XIGMATEK AQUA M LITE 3GF (EN44144) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

XIGMATEK AQUA M LITE 3GF (EN44144) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

 

XIGMATEK THOR T750 v3 750W (EN43130) - 80PLUS BRONZE, PCIe Gen 5.1, ATX 3.1, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,690,000 VND

XIGMATEK THOR T750 v3 750W (EN43130) - 80PLUS BRONZE, PCIe Gen 5.1, ATX 3.1, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,690,000 VND

 

XIGMATEK FENIX ARTIC 360 (EN42966) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,550,000 VND

XIGMATEK FENIX ARTIC 360 (EN42966) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,550,000 VND

 

XIGMATEK FENIX 360 (EN42959) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,450,000 VND

XIGMATEK FENIX 360 (EN42959) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,450,000 VND

 

XIGMATEK FENIX ARTIC 240 (EN42942) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,390,000 VND

XIGMATEK FENIX ARTIC 240 (EN42942) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,390,000 VND

 

XIGMATEK FENIX 240 (EN42935) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,290,000 VND

XIGMATEK FENIX 240 (EN42935) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,290,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN M II ARTIC 3GF (EN43895) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

790,000 VND

XIGMATEK ENDORPHIN M II ARTIC 3GF (EN43895) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

790,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN M II 3GF (EN43888) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

XIGMATEK ENDORPHIN M II 3GF (EN43888) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

 

XIGMATEK NYX II 3GF (EN43840) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

XIGMATEK NYX II 3GF (EN43840) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

750,000 VND

 

XIGMATEK FLY 3GF (EN43871) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

690,000 VND

XIGMATEK FLY 3GF (EN43871) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

690,000 VND

 

XIGMATEK ALPHA - PANO M ARTIC (EN43093) - PREMIUM M-ATX GAMING CASE

1,190,000 VND

XIGMATEK ALPHA - PANO M ARTIC (EN43093) - PREMIUM M-ATX GAMING CASE

1,190,000 VND

 

XIGMATEK ALPHA - PANO M (EN43079) - PREMIUM M-ATX GAMING CASE

1,090,000 VND

XIGMATEK ALPHA - PANO M (EN43079) - PREMIUM M-ATX GAMING CASE

1,090,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868