Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-N.N-B3 (AIR/D7200/N)

8,888,000 VND

Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-N.N-B3 (AIR/D7200/N)

8,888,000 VND

 

Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-GP.G-E1 (AIR/D7100/GP.G)

8,888,000 VND

Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-GP.G-E1 (AIR/D7100/GP.G)

8,888,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/W (DMC-I233S-W-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/W (DMC-I233S-W-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/R (DMC-I233S-R-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/R (DMC-I233S-R-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/N (DMC-I233S-N-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/N (DMC-I233S-N-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/C (DMC-I233S-C-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/C (DMC-I233S-C-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NW-B2 (OH/D8200/NW)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NW-B2 (OH/D8200/NW)

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer G Series GC-G001-N-B2 (OH/D8200/N)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer G Series GC-G001-N-B2 (OH/D8200/N)

8,888,000 VND

 

24 Tháng đổi mới 100% đối với tất cả các phụ kiện của ghế nếu có lỗi của nhà sản xuất, đối với phần vật liệu bọc ghế là da hoặc vải sẽ không được bảo hành trong quá trình sử dụng.

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NR-B2 (OH/D8200/NR)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NR-B2 (OH/D8200/NR)

8,888,000 VND

 

24 Tháng đổi mới 100% đối với tất cả các phụ kiện của ghế nếu có lỗi của nhà sản xuất, đối với phần vật liệu bọc ghế là da hoặc vải sẽ không được bảo hành trong quá trình sử dụng.

Bàn chơi game DXRacer NEX TG-GDN001-NS-1

5,499,000 VND

Bàn chơi game DXRacer NEX TG-GDN001-NS-1

5,499,000 VND

Khuyến mại

01 Móc treo tai nghe
01 Giá đỡ cốc
01 Giá treo tay cầm chơi game kiêm USB Hub (có 4 cổng USB)
01 PAD DXRacer NEX size XXL 80x30cm

 

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NR

7,999,000 VND

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NR

7,999,000 VND

 

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NW

7,999,000 VND

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NW

7,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-N-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-N-B4

8,999,000 VND

 

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-N-J2

7,999,000 VND

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-N-J2

7,999,000 VND

 

Ghế DXracer Drifting Series GC-D133-N-G2

9,999,000 VND

Ghế DXracer Drifting Series GC-D133-N-G2

9,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-NR-A2

10,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-NR-A2

10,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-N-A2

10,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-N-A2

10,999,000 VND

 

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Classic Series GC-C120-N-T1

9,999,000 VND

Ghế DXRacer Classic Series GC-C120-N-T1

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-N-S4

9,999,000 VND

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-N-S4

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-NR-S4

9,999,000 VND

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-NR-S4

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula GC-F101-NR-H3

5,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula GC-F101-NR-H3

5,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - King Series KS06/NW

8,888,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - King Series KS06/NW

8,888,000 VND

 

Ghế Dxracer KING KS06-N

8,888,000 VND

Ghế Dxracer KING KS06-N

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-NE | FL00 NE

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE00-NE | FL00 NE

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KS28-NE

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KS28-NE

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868