Ram G.skill Aegis - 16GB(16GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-16GISB

1,599,000 VND

Ram G.skill Aegis - 16GB(16GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-16GISB

1,599,000 VND

 

G.Skill Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZN

7,399,000 VND

G.Skill Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZN

7,399,000 VND

 

G.skill Trident Z Neo 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-32GTZN

4,299,000 VND

G.skill Trident Z Neo 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-32GTZN

4,299,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB)DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-16GTZR

2,699,000 VND

G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB)DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-16GTZR

2,699,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-64GTZR

6,999,000 VND

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-64GTZR

6,999,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-32GTZR

3,999,000 VND

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-32GTZR

3,999,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 3000MHz - F4-3000C16D-16GISB

1,999,000 VND

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 3000MHz - F4-3000C16D-16GISB

1,999,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-8GISB

849,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-8GISB

849,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

2,699,000 VND

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

2,699,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,499,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,499,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

799,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

799,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

449,000 VND

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

449,000 VND

 

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,599,000 VND

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,599,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

2,699,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

2,699,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,299,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,299,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

1,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

3,399,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

3,399,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

899,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

899,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

899,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

899,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

3,699,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

3,699,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

799,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

799,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

899,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

899,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

449,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

449,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

2,499,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

2,499,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC5-KM570-S1ONA RGB) Silver Switches

2,699,000 VND

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC5-KM570-S1ONA RGB) Silver Switches

2,699,000 VND

 

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC4-KM570-S1ONA RGB) Red Switches

2,299,000 VND

G.Skill Ripjaws KM570 RGB (GK-KOCC4-KM570-S1ONA RGB) Red Switches

2,299,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

2,599,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

2,599,000 VND

 

G.SKILL SQ - 4GB (2x2G) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

499,000 VND

G.SKILL SQ - 4GB (2x2G) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

499,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Red Switches (GK-K0MC4-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

G.SKILL RIPJAWS KM570 MX Red Switches (GK-K0MC4-KM570-S11NA)

2,099,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868