Ram G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C18S-16GRS

1,739,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C18S-16GRS

1,739,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000MHz 32GB (2x16GB)-F4-4000C16D-32GTEG

10,399,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000MHz 32GB (2x16GB)-F4-4000C16D-32GTEG

10,399,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTEGC

5,199,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTEGC

5,199,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4 32GB (2x16GB) - F4-4000C16D-32GTES

10,299,000 VND

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4 32GB (2x16GB) - F4-4000C16D-32GTES

10,299,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTESC

5,099,000 VND

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTESC

5,099,000 VND

 

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4-2666MHz-F4-2666C18S-4GRS

689,000 VND

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4-2666MHz-F4-2666C18S-4GRS

689,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2666MHz -F4-2666C19S-4GIS

519,000 VND

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2666MHz -F4-2666C19S-4GIS

519,000 VND

 

G.SKILL NT - 4GB DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-4GNT

499,000 VND

G.SKILL NT - 4GB DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-4GNT

499,000 VND

 

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600MHz 256GB (8x32GB)-F4-3600C18Q2-256GTZN

43,399,000 VND

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600MHz 256GB (8x32GB)-F4-3600C18Q2-256GTZN

43,399,000 VND

 

Ram G.skill Aegis - 16GB(16GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-16GISB

1,959,000 VND

Ram G.skill Aegis - 16GB(16GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-16GISB

1,959,000 VND

 

G.Skill Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZN

10,499,000 VND

G.Skill Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZN

10,499,000 VND

 

G.skill Trident Z Neo 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-32GTZN

5,799,000 VND

G.skill Trident Z Neo 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-32GTZN

5,799,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZR

10,599,000 VND

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZR

10,599,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz-F4-3600C18D-32GTZR

5,599,000 VND

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz-F4-3600C18D-32GTZR

5,599,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB)DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-16GTZR

3,299,000 VND

G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB)DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-16GTZR

3,299,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-64GTZR

10,199,000 VND

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-64GTZR

10,199,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-32GTZR

5,399,000 VND

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-32GTZR

5,399,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 3000MHz - F4-3000C16D-16GISB

1,999,000 VND

G.SKILL AEGIS - 16GB(8GBx2) DDR4 3000MHz - F4-3000C16D-16GISB

1,999,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-8GISB

1,029,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-8GISB

1,029,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

3,399,000 VND

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

3,399,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,499,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,499,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

999,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

999,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

519,000 VND

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

519,000 VND

 

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,739,000 VND

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,739,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

3,299,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

3,299,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,629,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,629,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

2,139,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

2,139,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

4,029,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

4,029,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

979,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

979,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868