Lọc kết quả theo thương hiệu

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16GB) DDR5 5600Mhz - F5-5600J4040C16GX2-RS5W

5,090,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16GB) DDR5 5600Mhz - F5-5600J4040C16GX2-RS5W

5,090,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 64GB (2x32GB) DDR5-5600MHz- F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK

9,990,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 64GB (2x32GB) DDR5-5600MHz- F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK

9,990,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz- F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS

12,990,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz- F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS

12,990,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Neo 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz - F4-3600C18Q-128GTZN

17,290,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Neo 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz - F4-3600C18Q-128GTZN

17,290,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal 16GB (2x8GB) DDR4-3600MHz - F4-3600C18D-16GTRG

3,090,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal 16GB (2x8GB) DDR4-3600MHz - F4-3600C18D-16GTRG

3,090,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz - F4-3600C18D-32GTRS

4,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz - F4-3600C18D-32GTRS

4,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz - F4-3600C18D-32GTRG

4,690,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz - F4-3600C18D-32GTRG

4,690,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz - F5-5200J4040A16GX2-RS5W

4,890,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz - F5-5200J4040A16GX2-RS5W

4,890,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5200GHz 32GB (2x16GB)-F5-5200J4040A16GX2-TZ5RS

5,190,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5200GHz 32GB (2x16GB)-F5-5200J4040A16GX2-TZ5RS

5,190,000 VND

 

Ram laptop G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz - F5-4800S4039A16GX1-RS

2,290,000 VND

Ram laptop G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz - F5-4800S4039A16GX1-RS

2,290,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z RGB 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16S-16GTZR

2,090,000 VND

Ram G.Skill Trident Z RGB 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16S-16GTZR

2,090,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z RGB 16GB (1x16GB) DDR4-3600MHz-F4-3600C18S-16GTZR

2,160,000 VND

Ram G.Skill Trident Z RGB 16GB (1x16GB) DDR4-3600MHz-F4-3600C18S-16GTZR

2,160,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws V 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz - F4-3200C16S-8GVKB

780,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws V 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz - F4-3200C16S-8GVKB

780,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz - F4-3200C16D-32GVK

3,490,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz - F4-3200C16D-32GVK

3,490,000 VND

 

Ram G.Skill Aegis 16GB (1x16GB) DDR4 3200GHz - F4-3200C16S-16GIS

1,390,000 VND

Ram G.Skill Aegis 16GB (1x16GB) DDR4 3200GHz - F4-3200C16S-16GIS

1,390,000 VND

 

Ram G.Skill Aegis DDR4 8GB (1x8GB) DDR4-3200MHz -F4-3200C16S-8GIS

720,000 VND

Ram G.Skill Aegis DDR4 8GB (1x8GB) DDR4-3200MHz -F4-3200C16S-8GIS

720,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws V 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz-F4-3200C16S-16GVK

1,460,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws V 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz-F4-3200C16S-16GVK

1,460,000 VND

 

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 16GB (2x8GB) 3200MHz F4-3200C22D-16GRS

1,190,000 VND

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 16GB (2x8GB) 3200MHz F4-3200C22D-16GRS

1,190,000 VND

 

Ram laptop G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-16GRS

1,290,000 VND

Ram laptop G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-16GRS

1,290,000 VND

 

Ram laptop G.Skill Ripjaws 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-8GRS

690,000 VND

Ram laptop G.Skill Ripjaws 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-8GRS

690,000 VND

 

Ram G.Skill Aegis - 8GB (1x8GB) DDR4 2800MHz - F4-2800C17S-8GIS

790,000 VND

Ram G.Skill Aegis - 8GB (1x8GB) DDR4 2800MHz - F4-2800C17S-8GIS

790,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5RS

13,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5RS

13,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5RS

13,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5RS

13,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J4040F16GX2-TZ5RS

6,690,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J4040F16GX2-TZ5RS

6,690,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS

9,190,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS

9,190,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK

13,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U3636C16GX2-TZ5RS

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U3636C16GX2-TZ5RS

12,490,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868