Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Màn hình Thiết kế cao cấp HKC MG27S9Q 27inch IPS 2K 144Hz

7,290,000 VND

Màn hình Thiết kế cao cấp HKC MG27S9Q 27inch IPS 2K 144Hz

7,290,000 VND

 

Màn hình HKC MB24V13 23.8inch FHD

3,099,000 VND

Màn hình HKC MB24V13 23.8inch FHD

3,099,000 VND

 

Màn hình HKC MB21V13 21.5inch FHD

2,699,000 VND

Màn hình HKC MB21V13 21.5inch FHD

2,699,000 VND

 

Màn hình HKC MB27V9 27inch Led FHD IPS

3,999,000 VND

Màn hình HKC MB27V9 27inch Led FHD IPS

3,999,000 VND

 

Màn hình HKC MB24V9 23.8inch 75Hz FHD IPS

3,299,000 VND

Màn hình HKC MB24V9 23.8inch 75Hz FHD IPS

3,299,000 VND

 

Màn hình HKC MB27T1Q 27inch 2K IPS - Màn hình chuyên dụng cho đồ họa

4,499,000 VND

Màn hình HKC MB27T1Q 27inch 2K IPS - Màn hình chuyên dụng cho đồ họa

4,499,000 VND

 

Màn hình HKC M27G5F 27inch Full HD 165Hz HDR

6,799,000 VND

Màn hình HKC M27G5F 27inch Full HD 165Hz HDR

6,799,000 VND

 

Màn hình HKC M27G6F2 27inch Full HD 240GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

8,499,000 VND

Màn hình HKC M27G6F2 27inch Full HD 240GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

8,499,000 VND

 

Màn hình HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,099,000 VND

Màn hình HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,099,000 VND

 

Màn hình HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

Màn hình HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

 

Màn hình HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

2,299,000 VND

Màn hình HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

2,299,000 VND

 

Màn hình HKC M25G6F 24.5" Full HD 165GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

Màn hình HKC M25G6F 24.5" Full HD 165GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

 

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

 

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,799,000 VND

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,799,000 VND

 

Màn hình HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

Màn hình HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868