Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Kingspec NT-120 120GB M2

549,000 VND

Kingspec NT-120 120GB M2

549,000 VND

 

Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

849,000 VND

Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

849,000 VND

 

Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

549,000 VND

Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

549,000 VND

 

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,799,000 VND

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,799,000 VND

 

Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,299,000 VND

Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,299,000 VND

 

Kingspec P3-120 2.5 Sata III 120Gb

499,000 VND

Kingspec P3-120 2.5 Sata III 120Gb

499,000 VND

 

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

 

Kingspec 240GB NT-240 M2

849,000 VND

Kingspec 240GB NT-240 M2

849,000 VND

 

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

799,000 VND

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

799,000 VND

 

Kingspec 1TB NE-1T M2

3,799,000 VND

Kingspec 1TB NE-1T M2

3,799,000 VND

 

Kingspec 128GB NE-128 M2

799,000 VND

Kingspec 128GB NE-128 M2

799,000 VND

 

Kingspec 512GB NE-512 M2

1,799,000 VND

Kingspec 512GB NE-512 M2

1,799,000 VND

 

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,499,000 VND

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,499,000 VND

 

Kingspec 256GB NT-256 M2

899,000 VND

Kingspec 256GB NT-256 M2

899,000 VND

 

Kingspec 128GB NT-128 M2

599,000 VND

Kingspec 128GB NT-128 M2

599,000 VND

 

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,799,000 VND

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,799,000 VND

 

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

 

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

899,000 VND

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

899,000 VND

 

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

599,000 VND

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

599,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868