Lọc kết quả theo thương hiệu

Ram Kingspec 4GB (4GBx1) DDR4 2666MHz

489,000 VND

Ram Kingspec 4GB (4GBx1) DDR4 2666MHz

489,000 VND

 

Ram Kingspec 8GB (8Gbx1) DDR3 1600MHz

719,000 VND

Ram Kingspec 8GB (8Gbx1) DDR3 1600MHz

719,000 VND

 

Ram Kingspec 4GB (4GBx1) DDR3 1600MHz

459,000 VND

Ram Kingspec 4GB (4GBx1) DDR3 1600MHz

459,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 480GB

1,999,000 VND

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 480GB

1,999,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 240GB

1,199,000 VND

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 240GB

1,199,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 120GB

799,000 VND

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 120GB

799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,459,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,459,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec NT-120 120GB M2

549,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec NT-120 120GB M2

549,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

799,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

559,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

559,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,759,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,759,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

969,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

969,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

819,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

819,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,999,000 VND

 

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

629,000 VND

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

629,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

839,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

839,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

569,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

569,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,888,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,888,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

799,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

539,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

539,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868