Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 480GB

1,999,000 VND

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 480GB

1,999,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 240GB

1,199,000 VND

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 240GB

1,199,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 120GB

799,000 VND

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 120GB

799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,499,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec NT-120 120GB M2

569,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec NT-120 120GB M2

569,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

799,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

499,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,599,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

919,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

919,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

819,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

819,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,999,000 VND

 

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

629,000 VND

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

629,000 VND

 

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,599,000 VND

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,699,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

859,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

859,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

599,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

549,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

549,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868