Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

3,199,000 VND

Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

3,199,000 VND

 

Plextor PX-128M8VG 128GB M.2 sata

799,000 VND

Plextor PX-128M8VG 128GB M.2 sata

799,000 VND

 

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,199,000 VND

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,199,000 VND

 

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,199,000 VND

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,199,000 VND

 

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,199,000 VND

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,199,000 VND

 

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

 

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,199,000 VND

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,199,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,399,000 VND

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,399,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

2,099,000 VND

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

2,099,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

2,199,000 VND

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

2,199,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

5,599,000 VND

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

5,599,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,399,000 VND

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,399,000 VND

 

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

3,599,000 VND

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

3,599,000 VND

 

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

5,399,000 VND

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

5,399,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868