SSD Samsung 980 250GB NVMe M2.2280

1,269,000 VND

SSD Samsung 980 250GB NVMe M2.2280

1,269,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-2TB M.2 2280 PCIe

5,890,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-2TB M.2 2280 PCIe

5,890,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-1TB M.2 2280 PCIe

2,890,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-1TB M.2 2280 PCIe

2,890,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-512GB M.2 2280 PCIe

1,390,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-512GB M.2 2280 PCIe

1,390,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-256GB M.2 2280 PCIe

790,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-256GB M.2 2280 PCIe

790,000 VND

 

Ổ cứng SSD lexar NM100-256GB 256GB M.2 2280 SATA III

870,000 VND

Ổ cứng SSD lexar NM100-256GB 256GB M.2 2280 SATA III

870,000 VND

 

SSD SSSTC (Toshiba) CLR-8W512 512GB M2 NVME

1,688,000 VND

SSD SSSTC (Toshiba) CLR-8W512 512GB M2 NVME

1,688,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor 1TB PX-1TM9PGN+ M2 NVME

4,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor 1TB PX-1TM9PGN+ M2 NVME

4,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM100-512GB M.2 2280 SATA III

1,590,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM100-512GB M.2 2280 SATA III

1,590,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM100-128GB M.2 2280 SATA III

520,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM100-128GB M.2 2280 SATA III

520,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610-250GB M.2 2280 NVMe

999,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610-250GB M.2 2280 NVMe

999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NQ100-240GB Sata3

590,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NQ100-240GB Sata3

590,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,629,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,629,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VG Plus 256GB

1,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VG Plus 256GB

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VG Plus 128GB

769,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VG Plus 128GB

769,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,199,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,199,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PG+ 512GB M.2 PCIe

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PG+ 512GB M.2 PCIe

2,999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PGN+ 512GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PGN+ 512GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor 1TM9PEGN+ 1TB M.2 PCIe

4,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor 1TM9PEGN+ 1TB M.2 PCIe

4,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PY PLUS 1TB M.2 PCIe

5,379,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PY PLUS 1TB M.2 PCIe

5,379,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PY PLUS 512GB M.2 PCIe

3,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PY PLUS 512GB M.2 PCIe

3,499,000 VND

 

Samsung 970 Evo Plus 500GB NVMe M2.2280

1,949,000 VND

Samsung 970 Evo Plus 500GB NVMe M2.2280

1,949,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS10 Lite 120GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

395,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS10 Lite 120GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

395,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe

2,790,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe

2,790,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610 500GB M.2 2280 NVMe

1,190,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610 500GB M.2 2280 NVMe

1,190,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 1TB 2.5” SATA III (6Gb/s)

2,490,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 1TB 2.5” SATA III (6Gb/s)

2,490,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 512GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

1,339,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 512GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

1,339,000 VND

 

SSD Enterprise Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s

19,499,000 VND

SSD Enterprise Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s

19,499,000 VND

 

SSD Enterprise Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s

9,999,000 VND

SSD Enterprise Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s

9,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868