Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

759,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

759,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

439,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

439,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec NT-120 120GB M2

439,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec NT-120 120GB M2

439,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

599,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

399,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

399,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,399,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,399,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

799,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

679,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

679,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,399,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,399,000 VND

 

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

449,000 VND

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

449,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,759,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,759,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,299,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

699,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

449,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

449,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,299,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,299,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

679,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

679,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

419,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

419,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

 

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

1,199,000 VND

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

1,199,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868