Ram G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C18S-16GRS

1,239,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C18S-16GRS

1,239,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000MHz 32GB (2x16GB)-F4-4000C16D-32GTEG

6,290,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000MHz 32GB (2x16GB)-F4-4000C16D-32GTEG

6,290,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTEGC

3,590,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTEGC

3,590,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4 32GB (2x16GB) - F4-4000C16D-32GTES

6,090,000 VND

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4 32GB (2x16GB) - F4-4000C16D-32GTES

6,090,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTESC

3,390,000 VND

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTESC

3,390,000 VND

 

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4-2666MHz-F4-2666C18S-4GRS

509,000 VND

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4-2666MHz-F4-2666C18S-4GRS

509,000 VND

 

G.SKILL NT - 4GB DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-4GNT

560,000 VND

G.SKILL NT - 4GB DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-4GNT

560,000 VND

 

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync - LD4BU008G-R3200GDLH

2,090,000 VND

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync - LD4BU008G-R3200GDLH

2,090,000 VND

 

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600MHz 256GB (8x32GB)-F4-3600C18Q2-256GTZN

27,590,000 VND

G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600MHz 256GB (8x32GB)-F4-3600C18Q2-256GTZN

27,590,000 VND

 

Ram G.skill Aegis - 16GB(16GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-16GISB

1,220,000 VND

Ram G.skill Aegis - 16GB(16GBx1) DDR4 3000MHz - F4-3000C16S-16GISB

1,220,000 VND

 

G.Skill Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZN

6,990,000 VND

G.Skill Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZN

6,990,000 VND

 

G.skill Trident Z Neo 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-32GTZN

3,690,000 VND

G.skill Trident Z Neo 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-32GTZN

3,690,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZR

7,990,000 VND

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-64GTZR

7,990,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz-F4-3600C18D-32GTZR

3,790,000 VND

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600MHz-F4-3600C18D-32GTZR

3,790,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB)DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-16GTZR

2,390,000 VND

G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB)DDR4-3600MHz -F4-3600C18D-16GTZR

2,390,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-64GTZR

8,539,000 VND

G.skill Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-64GTZR

8,539,000 VND

 

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-32GTZR

3,690,000 VND

G.skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C16D-32GTZR

3,690,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

2,490,000 VND

G.Skill TRIDENT Z Neo - 16GB (8GBx2) DDR4 3600GHz F4-3600C18D-16GTZN

2,490,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,499,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,499,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

759,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

759,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

3,299,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

2,990,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

2,990,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

2,790,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

2,790,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

2,499,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz-F4-3600C19D-16GTZRB

2,499,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000MHz-F4-3000C16S-8GTZR

990,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000MHz-F4-3000C16S-8GTZR

990,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

1,360,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

1,360,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

2,460,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

2,460,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

790,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

790,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

660,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

660,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

3,390,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

3,390,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868