G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

2,190,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

2,190,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

699,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

699,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

2,260,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

2,260,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

530,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

530,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

1,990,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

1,990,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

2,290,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZR

2,290,000 VND

 

G.SKILL SQ - 4GB (2x2G) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

499,000 VND

G.SKILL SQ - 4GB (2x2G) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

499,000 VND

 

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

3,390,000 VND

G.Skill TRIDENT - 32GB (16GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-32GTZ

3,390,000 VND

 

G.Skill Ripjaws MP780 (GB-S1N2B1-MP780E10)

226,000 VND

G.Skill Ripjaws MP780 (GB-S1N2B1-MP780E10)

226,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

1,590,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz- F4-3200C16D-16GVKB

1,590,000 VND

 

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

349,000 VND

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

349,000 VND

 

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

100,000 VND

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

100,000 VND

 

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

619,000 VND

G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS /4GNT

619,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,159,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT

1,159,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868