ASUS

Asus X542UA-GO349T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ DVDRW/ 15.6/ W10/ Gold

12,290,000 VND

Asus X542UA-GO349T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ DVDRW/ 15.6/ W10/ Gold

12,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX430UA-GV261T/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 14.0/ W10/ Gold

20,490,000 VND

ASUS ZENBOOK UX430UA-GV261T/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 14.0/ W10/ Gold

20,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S510UA-BQ414T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10/Gold

14,990,000 VND

Asus S510UA-BQ414T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10/Gold

14,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S510UQ-BQ475T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

15,890,000 VND

Asus S510UQ-BQ475T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X510UQ-BR570/ i5 7200U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ DOS/ Grey

13,090,000 VND

Asus X510UQ-BR570/ i5 7200U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ DOS/ Grey

13,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X510UQ-BR632T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Grey

13,690,000 VND

Asus X510UQ-BR632T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Grey

13,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus TP410UF-EC029T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD/ 14.0/ W10/ Grey

17,190,000 VND

Asus TP410UF-EC029T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD/ 14.0/ W10/ Grey

17,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS Zenbook UX461UA-E1127T/ i5-8250U/ 8G/ SSD 512GB/ 14.0/ W10/ Gold

25,390,000 VND

ASUS Zenbook UX461UA-E1127T/ i5-8250U/ 8G/ SSD 512GB/ 14.0/ W10/ Gold

25,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X542UQ-GO241T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

12,990,000 VND

Asus X542UQ-GO241T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX430UA-GV334T/ i5-8250U/ 8GB DDR4/ SSD 256GB/ 14.0/ W10/ Blue

20,490,000 VND

ASUS ZENBOOK UX430UA-GV334T/ i5-8250U/ 8GB DDR4/ SSD 256GB/ 14.0/ W10/ Blue

20,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A510UA-EJ870T /i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10/ Gold

12,990,000 VND

Asus A510UA-EJ870T /i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10/ Gold

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A510UF-BR185T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

13,590,000 VND

Asus A510UF-BR185T/ i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

13,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FX504GD-E4262T/ i5-8300H/ 8GB/ 1TB/ VGA 4GD5/ 15.6/ W10/ Black

22,290,000 VND

Asus FX504GD-E4262T/ i5-8300H/ 8GB/ 1TB/ VGA 4GD5/ 15.6/ W10/ Black

22,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX430UA-GV428T/ i5-8250U/ 8GB DDR4/ SSD 512GB/ 14.0/ W10/ Gold

23,190,000 VND

Asus Zenbook UX430UA-GV428T/ i5-8250U/ 8GB DDR4/ SSD 512GB/ 14.0/ W10/ Gold

23,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX430UN-GV081T/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 14'/ W10/ Grey

22,190,000 VND

Asus Zenbook UX430UN-GV081T/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 14'/ W10/ Grey

22,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X510UA-BR543T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10

12,590,000 VND

Asus X510UA-BR543T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X411UA-BV360T/ i5-8250U/ 4GB/ 1T/ 14.0/ W10/ Gold

12,890,000 VND

Asus X411UA-BV360T/ i5-8250U/ 4GB/ 1T/ 14.0/ W10/ Gold

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X510UQ-BR748T /i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

13,690,000 VND

Asus X510UQ-BR748T /i5 -8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Gold

13,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X510UA-BR649T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10/ Gold

12,590,000 VND

Asus X510UA-BR649T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10/ Gold

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX360UAK-C4196T/ i5-7200U/ 8GB/ SSD 512GB/ 13.3 Touch/ W10/ Gold

23,690,000 VND

ASUS ZENBOOK UX360UAK-C4196T/ i5-7200U/ 8GB/ SSD 512GB/ 13.3 Touch/ W10/ Gold

23,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S410UA-EB003T/ i5-8250U/ 4G/ 1TB/ 14.0'/ Gold/ W10

15,190,000 VND

Asus S410UA-EB003T/ i5-8250U/ 4G/ 1TB/ 14.0'/ Gold/ W10

15,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S410UA-EB015T/ i5-8250U/ 4G/ 256G SSD/ 14'/ Gold/ W10

15,990,000 VND

Asus S410UA-EB015T/ i5-8250U/ 4G/ 256G SSD/ 14'/ Gold/ W10

15,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S410UN-EB210T / i5 -8250U/ 4GB/ 1TT/ VGA 2GB/ 14.0/ W10/ Gold

16,490,000 VND

Asus S410UN-EB210T / i5 -8250U/ 4GB/ 1TT/ VGA 2GB/ 14.0/ W10/ Gold

16,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS Zenbook UX430UA-GV340T/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 14"/ W10/ Grey

20,590,000 VND

ASUS Zenbook UX430UA-GV340T/ i5-8250U/ 8GB/ SSD 256GB/ 14"/ W10/ Grey

20,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FX503VD-E4082T/ i5 7300HQ/ 8GB/ 1TB/ VGA 4G/ 15.6/ W10/ Black

19,690,000 VND

Asus FX503VD-E4082T/ i5 7300HQ/ 8GB/ 1TB/ VGA 4G/ 15.6/ W10/ Black

19,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868