Headphone và Mic

Genius HS - 02i - Bộ nghe nói hỗn hợp

174,400 VND

Genius HS - 02i - Bộ nghe nói hỗn hợp

174,400 VND

 

Genius HS - 300A - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

Genius HS - 300A - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

 

Genius HS - 05A - Bộ nghe nói hỗn hợp

262,000 VND

Genius HS - 05A - Bộ nghe nói hỗn hợp

262,000 VND

 

Genius HS - 04SU - Bộ nghe nói hỗn hợp

240,000 VND

Genius HS - 04SU - Bộ nghe nói hỗn hợp

240,000 VND

 

Genius HS - 200C - Bộ nghe nói hỗn hợp

95,000 VND

Genius HS - 200C - Bộ nghe nói hỗn hợp

95,000 VND

 

Genius HS - 02S - Bộ nghe nói hỗn hợp

100,000 VND

Genius HS - 02S - Bộ nghe nói hỗn hợp

100,000 VND

 

Genius HS - 03N - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

Genius HS - 03N - Bộ nghe nói hỗn hợp

153,000 VND

 

Headset Genius HS-G500V

500,000 VND

Headset Genius HS-G500V

500,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868