Loa máy tính

Microlab FC361 2.1

1,549,000 VND

Microlab FC361 2.1

1,549,000 VND

 

Microlab FC362 2.1

1,948,000 VND

Microlab FC362 2.1

1,948,000 VND

 

Microlab X2/2.1

1,149,000 VND

Microlab X2/2.1

1,149,000 VND

 

Microlab M119/2.1

629,000 VND

Microlab M119/2.1

629,000 VND

 

Microlab M280/2.1

688,000 VND

Microlab M280/2.1

688,000 VND

 

Microlab FC861/5.1

2,849,000 VND

Microlab FC861/5.1

2,849,000 VND

 

Microlab FC661

1,949,000 VND

Microlab FC661

1,949,000 VND

 

Microlab FC360

1,866,000 VND

Microlab FC360

1,866,000 VND

 

Microlab M223/2.1

589,000 VND

Microlab M223/2.1

589,000 VND

 

Microlab M500U/2.1

1,190,000 VND

Microlab M500U/2.1

1,190,000 VND

 

Microlab M700U/2.1

1,428,000 VND

Microlab M700U/2.1

1,428,000 VND

 

Microlab M500/5.1

2,079,000 VND

Microlab M500/5.1

2,079,000 VND

 

Microlab M590/2.1

639,000 VND

Microlab M590/2.1

639,000 VND

 

Microlab M590/4.1

859,000 VND

Microlab M590/4.1

859,000 VND

 

Microlab M108/2.1

388,000 VND

Microlab M108/2.1

388,000 VND

 

MICROLAB M900 - 4.1

1,049,000 VND

MICROLAB M900 - 4.1

1,049,000 VND

 

Microlab X16 2.1

2,249,000 VND

Microlab X16 2.1

2,249,000 VND

 

Microlab M910 2.1

1,649,000 VND

Microlab M910 2.1

1,649,000 VND

 

MICROLAB M105/2.1

369,000 VND

MICROLAB M105/2.1

369,000 VND

 

Microlab Bluetooth M300BT

1,049,000 VND

Microlab Bluetooth M300BT

1,049,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868