Ổ cứng gắn ngoài

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 500GB - 2.5" USB 3.0

1,399,000 VND

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 500GB - 2.5" USB 3.0

1,399,000 VND

 

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 1TB - 2.5" USB 3.0

1,699,000 VND

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 1TB - 2.5" USB 3.0

1,699,000 VND

 

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 2TB - 2.5" USB 3.0

3,349,000 VND

WD My Passport Ultra (Portable Drives) 2TB - 2.5" USB 3.0

3,349,000 VND

 

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,369,000 VND

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,369,000 VND

 

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,779,000 VND

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,779,000 VND

 

Seagate™ Expansion Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

2,299,000 VND

Seagate™ Expansion Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

2,299,000 VND

 

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

2,490,000 VND

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

2,490,000 VND

 

Seagate™ Expansion (Raptor) Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

3,088,000 VND

Seagate™ Expansion (Raptor) Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

3,088,000 VND

 

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

3,269,000 VND

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

3,269,000 VND

 

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 4TB(3.5") USB 3.0

4,348,000 VND

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 4TB(3.5") USB 3.0

4,348,000 VND

 

Toshiba 500GB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,349,000 VND

Toshiba 500GB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,349,000 VND

 

Toshiba 2TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) (white/red/blue)

3,166,000 VND

Toshiba 2TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) (white/red/blue)

3,166,000 VND

 

Toshiba 500GB CANVIO SLIM 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,449,000 VND

Toshiba 500GB CANVIO SLIM 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,449,000 VND

 

Seagate Slim External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,299,000 VND

Seagate Slim External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,299,000 VND

 

WD Passport Slim 2TB 2.5"-USB 3.0

3,388,000 VND

WD Passport Slim 2TB 2.5"-USB 3.0

3,388,000 VND

 

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

1,199,000 VND

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

1,199,000 VND

 

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

1,559,000 VND

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

1,559,000 VND

 

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

2,849,000 VND

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

2,849,000 VND

 

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

3,199,000 VND

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

3,199,000 VND

 

SEAGATE™ BACKUP PLUS DESK EXTERNAL HDD 1TB(3.5") USB 3.0

1,890,000 VND

SEAGATE™ BACKUP PLUS DESK EXTERNAL HDD 1TB(3.5") USB 3.0

1,890,000 VND

 

Seagate™ Expansion Desk External HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,688,000 VND

Seagate™ Expansion Desk External HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,688,000 VND

 

Western My Cloud 4TB 3.5 (WDBCTL0040HWT) Gigabit Ethernet

5,588,000 VND

Western My Cloud 4TB 3.5 (WDBCTL0040HWT) Gigabit Ethernet

5,588,000 VND

 

WD My Cloud HDD 2TB 3.5’ Gigabit Ethernet

3,599,000 VND

WD My Cloud HDD 2TB 3.5’ Gigabit Ethernet

3,599,000 VND

 

WD My Cloud HDD 3TB 3.5’ Gigabit Ethernet

4,549,000 VND

WD My Cloud HDD 3TB 3.5’ Gigabit Ethernet

4,549,000 VND

 

WD Mybook HDD 2TB 3.5" USB 3.0

2,548,000 VND

WD Mybook HDD 2TB 3.5" USB 3.0

2,548,000 VND

 

WD Mybook HDD 4TB 3.5" USB 3.0

4,249,000 VND

WD Mybook HDD 4TB 3.5" USB 3.0

4,249,000 VND

 

Seagate Backup Plus Slim HDD 2TB(2.5") USB 3.0 (Black/Gold)

2,949,000 VND

Seagate Backup Plus Slim HDD 2TB(2.5") USB 3.0 (Black/Gold)

2,949,000 VND

 

Seagate Expansion Desk External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,289,000 VND

Seagate Expansion Desk External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,289,000 VND

 

WD My Passport Ultra Metal Silver/ Gold 1TB 2.5" - USB 3.0

1,949,000 VND

WD My Passport Ultra Metal Silver/ Gold 1TB 2.5" - USB 3.0

1,949,000 VND

 

WD My Passport Ultra Metal 2TB 2.5" - USB 3.0

3,368,000 VND

WD My Passport Ultra Metal 2TB 2.5" - USB 3.0

3,368,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868