Ổ cứng gắn ngoài

Toshiba 500GB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,349,000 VND

Toshiba 500GB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,349,000 VND

 

Toshiba 2TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) (white/red/blue)

3,166,000 VND

Toshiba 2TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) (white/red/blue)

3,166,000 VND

 

Toshiba 500GB CANVIO SLIM 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,449,000 VND

Toshiba 500GB CANVIO SLIM 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

1,449,000 VND

 

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

1,189,000 VND

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

1,189,000 VND

 

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

1,688,000 VND

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

1,688,000 VND

 

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

2,588,000 VND

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

2,588,000 VND

 

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

1,266,000 VND

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

1,266,000 VND

 

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

1,699,000 VND

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

1,699,000 VND

 

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

2,999,000 VND

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

2,999,000 VND

 

Toshiba Canvio connect II 3Tb 2.5" USB3.0

3,999,000 VND

Toshiba Canvio connect II 3Tb 2.5" USB3.0

3,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868