Ổ thể rắn SSD

SSD Lite-On MU III 120GB SATA 6.0 Gb/s

1,099,000 VND

SSD Lite-On MU III 120GB SATA 6.0 Gb/s

1,099,000 VND

 

SSD Lite-On MU III 120GB SATA 6.0 Gb/s

1,099,000 VND

SSD Lite-On MU III 120GB SATA 6.0 Gb/s

1,099,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868