G.skill Ripjaws - 4GB (1x4GB) DDR4 2133MHz For notebook F4-2133C15S-4GRS

549,000 VND

G.skill Ripjaws - 4GB (1x4GB) DDR4 2133MHz For notebook F4-2133C15S-4GRS

549,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 32GB (2x16) DDR4 4000MHz- F4-4000C19D-32GTRS

12,699,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 32GB (2x16) DDR4 4000MHz- F4-4000C19D-32GTRS

12,699,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,299,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2800GHz-F4-2800C15D-16GTZB

2,299,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

949,000 VND

G.SKILL AEGIS - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GIS

949,000 VND

 

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

599,000 VND

G.SKILL AEGIS - 4GB(4GBx1) DDR4 2400MHz - F4-2400C17S-4GIS

599,000 VND

 

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

2,299,000 VND

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

2,299,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

11,499,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4600MHz- F4-4600C18D-16GTRS

11,499,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

7,699,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 4266MHz-F4-4266C19D-16GTRS

7,699,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

4,099,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRG

4,099,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

4,099,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3200MHz-F4-3200C16D-16GTRS

4,099,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

4,499,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3600MHz-F4-3600C18D-16GTRS

4,499,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

3,599,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal -16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRG

3,599,000 VND

 

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

3,599,000 VND

G.SKILL TRIDEN Z Royal - 16GB (2x8) DDR4 3000MHz-F4-3000C16D-16GTRS

3,599,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,699,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 8GB (8GBx1) DDR4 3000GHz-F4-3000C16S-8GTZR

1,699,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

2,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-16GVRB

2,199,000 VND

 

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

1,899,000 VND

G.Skill Sniper X 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C19D-16GSXK

1,899,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

4,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

4,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 2800MHz- F4-2800C15D-32GVR

4,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 2800MHz- F4-2800C15D-32GVR

4,199,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

1,199,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

1,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

2,199,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2800MHz-F4-2800C17D-16GVR

2,199,000 VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

1,049,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (8GBx1) DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR

1,049,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

4,899,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz-F4-3000C16D-32GTZR

4,899,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

2,599,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz-F4-2666C18D-16GTZR

2,599,000 VND

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

3,799,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-32GVR

3,799,000 VND

 

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

949,000 VND

G.SKILL NT - 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GNT

949,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

3,299,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C15D-16GTZR

3,299,000 VND

 

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

1,949,000 VND

G.Skill Flare X 16GB (2X8GB) DDR4 2400MHz - F4-2400C16D-16GFX

1,949,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

1,199,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz (For notebook) F4-2400C16S-8GRS

1,199,000 VND

 

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

599,000 VND

G.Skill - 4GB DDR4 2400MHz -F4-2400C17S-4GNT

599,000 VND

 

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

3,399,000 VND

G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz - F4-3000C16D-16GTZR

3,399,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868