Tai nghe Gaming

Razer Kraken 7.1 V2 - Digital Gaming Headset (RZ04-02060100-R3M1)

2,599,000 VND

Razer Kraken 7.1 V2 - Digital Gaming Headset (RZ04-02060100-R3M1)

2,599,000 VND

 

Razer Kraken USB Essential Gaming Headset (RZ04-01200100-R3M1)

1,566,000 VND

Razer Kraken USB Essential Gaming Headset (RZ04-01200100-R3M1)

1,566,000 VND

 

Razer Kraken 7.1 Chroma (RZ04-01250100-R3M1)

2,666,000 VND

Razer Kraken 7.1 Chroma (RZ04-01250100-R3M1)

2,666,000 VND

 

Razer Hammerhead Pro V2 (RZ04-01730100-R3A1)

1,899,000 VND

Razer Hammerhead Pro V2 (RZ04-01730100-R3A1)

1,899,000 VND

 

Razer Hammerhead V2 (RZ12-01730100-R3A1)

1,333,000 VND

Razer Hammerhead V2 (RZ12-01730100-R3A1)

1,333,000 VND

 

Overwatch Razer ManO’War Tournament Edition (RZ04-01920100-R3M1)

2,849,000 VND

Overwatch Razer ManO’War Tournament Edition (RZ04-01920100-R3M1)

2,849,000 VND

 

Razer ManO’War - 7.1 Analog / Digital Gaming Headset (RZ04-01920200-R3A1)

3,099,000 VND

Razer ManO’War - 7.1 Analog / Digital Gaming Headset (RZ04-01920200-R3A1)

3,099,000 VND

 

Razer Kraken Pro V2 - Analog Gaming Headset - Black (RZ04-02050100-R3M1)

1,999,000 VND

Razer Kraken Pro V2 - Analog Gaming Headset - Black (RZ04-02050100-R3M1)

1,999,000 VND

 

Razer ManO'War 7.1 Limited Razer Green Edition (RZ04-01920300-R3M1)

3,099,000 VND

Razer ManO'War 7.1 Limited Razer Green Edition (RZ04-01920300-R3M1)

3,099,000 VND

 

Razer ManO'War - Wireless PC Gaming Headset (RZ04-01490100-R3A1)

4,499,000 VND

Razer ManO'War - Wireless PC Gaming Headset (RZ04-01490100-R3A1)

4,499,000 VND

 

Razer Kraken Pro V2 - Analog Gaming Headset - White (RZ04-02050200-R3M1)

1,999,000 VND

Razer Kraken Pro V2 - Analog Gaming Headset - White (RZ04-02050200-R3M1)

1,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868