Wireless

Bộ thu phát EnGenius EAP1200H AC1200

3,089,000 VND

Bộ thu phát EnGenius EAP1200H AC1200

3,089,000 VND

 

Bộ thu phát EnGenius EAP1300

2,949,000 VND

Bộ thu phát EnGenius EAP1300

2,949,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys EA7500 max-stream AC1900

4,249,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA7500 max-stream AC1900

4,249,000 VND

 

Linksys EA9500 AC5400

8,629,000 VND

Linksys EA9500 AC5400

8,629,000 VND

 

Bộ Phát WIFI di động 4G IGO A368

1,590,000 VND

Bộ Phát WIFI di động 4G IGO A368

1,590,000 VND

 

TP link TL-WPA4220KIT (Bộ mở rộng Internet qua đường dây điện)

1,469,000 VND

TP link TL-WPA4220KIT (Bộ mở rộng Internet qua đường dây điện)

1,469,000 VND

 

Router TP-Link AC750 - Archer C20

949,000 VND

Router TP-Link AC750 - Archer C20

949,000 VND

 

Bộ thu phát EnGenius EAP1750H 1750Mbps

4,490,000 VND

Bộ thu phát EnGenius EAP1750H 1750Mbps

4,490,000 VND

 

Bộ phát Wireless TP-Link TL-WR841N

339,000 VND

Bộ phát Wireless TP-Link TL-WR841N

339,000 VND

 

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WR741ND

349,000 VND

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WR741ND

349,000 VND

 

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN722N

218,000 VND

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN722N

218,000 VND

 

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN951N

645,000 VND

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN951N

645,000 VND

 

Bộ thu Wireless TP-Link TL-WN851ND

349,000 VND

Bộ thu Wireless TP-Link TL-WN851ND

349,000 VND

 

Bộ thu Wireless TPLINK TL-WN781ND / WN781N

190,000 VND

Bộ thu Wireless TPLINK TL-WN781ND / WN781N

190,000 VND

 

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WR1043ND

1,179,000 VND

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WR1043ND

1,179,000 VND

 

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WA901ND(3 Ăng Ten)

920,000 VND

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WA901ND(3 Ăng Ten)

920,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys E1200

759,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys E1200

759,000 VND

 

Bộ phát Wireless 3G TP-Link TL-MR3420(Usb 3G/3.75G)

645,000 VND

Bộ phát Wireless 3G TP-Link TL-MR3420(Usb 3G/3.75G)

645,000 VND

 

Bộ phát Wireless 3G TP-Link TL-MR3220(Usb 3G/3.75G)

559,000 VND

Bộ phát Wireless 3G TP-Link TL-MR3220(Usb 3G/3.75G)

559,000 VND

 

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN727N

149,000 VND

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN727N

149,000 VND

 

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN822N

349,000 VND

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN822N

349,000 VND

 

Bộ phát Wireless TP-Link TL-WR720N

239,000 VND

Bộ phát Wireless TP-Link TL-WR720N

239,000 VND

 

Bộ thu phát Wireless TP-LINK TL-WA7510N (150Mbps 5GHz)

1,550,000 VND

Bộ thu phát Wireless TP-LINK TL-WA7510N (150Mbps 5GHz)

1,550,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys WRT160NL

2,179,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys WRT160NL

2,179,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys E1700

1,288,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys E1700

1,288,000 VND

 

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN723N

149,000 VND

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN723N

149,000 VND

 

Card mạng TP-LINK TL-WN881ND Wifi 300mbps

319,000 VND

Card mạng TP-LINK TL-WN881ND Wifi 300mbps

319,000 VND

 

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WA701ND

549,000 VND

Bộ phát Wireless TP-LINK TL-WA701ND

549,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys EA6350

2,888,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA6350

2,888,000 VND

 

TP-Link TL-MR6400 (Router không dây chuẩn N tốc độ 300Mbps 4G LTE)

2,749,000 VND

TP-Link TL-MR6400 (Router không dây chuẩn N tốc độ 300Mbps 4G LTE)

2,749,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868