Wireless

Bộ phát Wireless Linksys EA7500 AC1900

4,249,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA7500 AC1900

4,249,000 VND

 

Linksys EA9500 AC5400

8,629,000 VND

Linksys EA9500 AC5400

8,629,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys E1200

759,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys E1200

759,000 VND

 

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN822N

349,000 VND

Bộ thu Wireless TP-LINK TL-WN822N

349,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys E1700

1,288,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys E1700

1,288,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys EA6350

2,888,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA6350

2,888,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys EA2750

1,849,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA2750

1,849,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys WRT1900AC

5,779,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys WRT1900AC

5,779,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys EA9200 AC3200 (Tri-Band Smart Wi-Fi)

6,368,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA9200 AC3200 (Tri-Band Smart Wi-Fi)

6,368,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys EA8500 MAX-STREAM™ AC2600 MU-MIMO SMART WI-FI ROUTER

6,390,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA8500 MAX-STREAM™ AC2600 MU-MIMO SMART WI-FI ROUTER

6,390,000 VND

 

Bộ phát Wireless Linksys EA6100

1,990,000 VND

Bộ phát Wireless Linksys EA6100

1,990,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868