Chi phí dự tính 0 VND Đã lựa chọn xong

XIGMATEK NYA 3F (EN49516) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

Liên hệ

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK NYA (EN49516) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

690,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK DUKE 3F (EN49080) - ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

850,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK XM-23 (EN49097) - M-ATX

350,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK INFINITY QUEEN 1F (EN48977) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK INFINITY ARTIC 1F (EN48960) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK INFINITY 1F (EN48953) - ATX, 1 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 01 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Vỏ case MSI MAG FORGE M100A

890,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: MSI

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Case MSI MAG FORCE 110R

990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: MSI

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK GEMINI II TIGER (EN49011) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,150,000 VND

Mã hàng: ATXA1368

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Vỏ Case MSI MAG FORGE 110R (Mid Tower/ Màu Đen/1 Fan Led RGB).

990,000 VND

Mã hàng: ATMS190

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: MSI

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX G ARTIC 3FX (EN48717) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,450,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX G SHADOW 3FX (EN48724) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,350,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK NYM 2F (EN48946) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 02 FAN XIGMATEK X22F

790,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK GEMINI II ORG 3FB (EN48632) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK GEMINI II PINK 3FB (EN48380) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK GEMINI II ARTIC 3FB (EN48373) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

1,050,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK GEMINI II 3FB (EN48366) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22B

950,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK X3 ZAKU (EN48533) - PREMIUM GAMING M-ATX

1,699,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK X3 GD (EN48489) - PREMIUM GAMING M-ATX

1,699,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Vỏ máy tính MSI MPG VELOX 100R

3,990,000 VND

Mã hàng: ATMS400

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: MSI

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Vỏ máy tính MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW

3,890,000 VND

Mã hàng: ATMS420

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: MSI

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK XA-24 (EN48359) - ATX

390,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX M ARTIC 3FR (EN48267) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20RF

1,050,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX M 3FR (EN48250) - PREMIUM GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20RF

950,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX S ARTIC 3FX (EN47857) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,450,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX S 3FX (EN47840) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,350,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX E ARTIC 3FX (EN47819) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,350,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX E 3FX (EN47802) - PREMIUM GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22ARGB

1,250,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK LUX A ARTIC (EN47833) - PREMIUM GAMING ATX

1,050,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 12 THÁNG

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868