Chi phí dự tính 0 VND Đã lựa chọn xong

Colorful GT1030 2G V3

1,890,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce GTX 1650 EX 4GD6-V

3,690,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G LV

8,690,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 4060 NB EX 8GB-V

9,090,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB EX 8GB-V

12,890,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 8GB-V

11,690,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V

17,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 4070 SUPER NB EX 12GB-V

18,200,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 4070 NB EX-V

16,390,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan W OC 16GB-V

28,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB-V

8,790,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB-V

13,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC 12GB-V

19,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB-V

9,890,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB-V

25,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER NB EX 16GB-V

24,890,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V

5,190,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful GeForce RTX 3050 6GB-V

5,090,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan W OC 16GB-V

36,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Loong Edition OC 16GB-V

29,690,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC 16GB-V

32,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Colorful iGame GeForce RTX 4080 SUPER Loong Edition OC 16GB-V

37,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: COLORFUL

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

CARD MÀN HÌNH NVIDIA RTX 4000 SFF ADA GENERATION (20GB GDDR6) (LEADTEK)

41,750,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Leadtek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

CARD MÀN HÌNH NVIDIA RTX 6000 ADA GENERATION (48GB GDDR6) (LEADTEK)

243,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Leadtek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

VGA Leadtek NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6

30,150,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Leadtek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Leadtek NVIDIA Quadro RTX A5500 24GB GDDR6

104,640,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Leadtek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

VGA Leadtek Nvidia RTX A2000 12GB GDDR6

17,090,000 VND

Mã hàng: VGQ923

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Leadtek

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

VGA GAINWARD RTX 4090 PHOENIX

47,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: GAINWARD

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

VGA GAINWARD RTX 4090 PHANTOM

48,990,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: GAINWARD

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

VGA GAINWARD RTX 4090 PHANTOM GS

49,690,000 VND

Mã hàng:

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: GAINWARD

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Chọn sản phẩm này

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868