Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Nguồn SeaSonic Prime Ultra 750PD (SSR-750PD2)

4,199,000 VND

Nguồn SeaSonic Prime Ultra 750PD (SSR-750PD2)

4,199,000 VND

 

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,549,000 VND

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,549,000 VND

 

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,349,000 VND

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,349,000 VND

 

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,199,000 VND

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,199,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

6,799,000 VND

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

6,799,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

5,999,000 VND

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

5,999,000 VND

 

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

 

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

 

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,349,000 VND

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,349,000 VND

 

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

 

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,799,000 VND

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,799,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868