DELL

Dell Vostro V5568A (P62F001 - TI78104W10)/ i7-7500U/ 8G/ 1T/ 15.6" FHD/ 4Vr/ FP/ W10/ Blue

21,790,000 VND

Dell Vostro V5568A (P62F001 - TI78104W10)/ i7-7500U/ 8G/ 1T/ 15.6" FHD/ 4Vr/ FP/ W10/ Blue

21,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N3567E P63F002-TI58100/ i5-7200U/ 8GB/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ Dos

13,090,000 VND

Dell Inspiron N3567E P63F002-TI58100/ i5-7200U/ 8GB/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ Dos

13,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,390,000 VND

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold/ Grey

13,190,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold/ Grey

13,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Latitude 3450 (F63M01)-BLACK

10,390,000 VND

Dell Latitude 3450 (F63M01)-BLACK

10,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell XPS 13 9360 (70088617)/ i5-7200U-2.5G/ 8G/ 256G SSD/ 13.3" FHD/ W10/ Silver )

30,790,000 VND

Dell XPS 13 9360 (70088617)/ i5-7200U-2.5G/ 8G/ 256G SSD/ 13.3" FHD/ W10/ Silver )

30,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468(K5P6W1)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ 2Vr/ W10/ Black

14,490,000 VND

Dell Vostro 3468(K5P6W1)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ 2Vr/ W10/ Black

14,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N7559B (P41F001-TI781004)/ i7-6700HQ/ 2.6G/ 8G/ 1T/ VGA 4GB/ 15.6' FHD

22,690,000 VND

Dell Inspiron N7559B (P41F001-TI781004)/ i7-6700HQ/ 2.6G/ 8G/ 1T/ VGA 4GB/ 15.6' FHD

22,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U-2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

12,990,000 VND

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U-2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5459 (WX9KG1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

14,839,000 VND

Dell Inspiron 5459 (WX9KG1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

14,839,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5378 (C3TI7007W)/ Grey/ i7-7500U/ 13.3" FHD Touch/ W10+Off365

22,990,000 VND

Dell Inspiron 5378 (C3TI7007W)/ Grey/ i7-7500U/ 13.3" FHD Touch/ W10+Off365

22,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,949,000 VND

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,949,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5567 (M5I5353W)/ i5 - 7200U/ 8G/ 1TB/ Grey

16,090,000 VND

Dell Inspiron N5567 (M5I5353W)/ i5 - 7200U/ 8G/ 1TB/ Grey

16,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5559C (P51F004-TI78102W10)/ i7 6500U/ 8GB/ 1TB/ R5 M335 2GB/ DVDRW/ 15.6"/ Win 10home

18,790,000 VND

Dell Inspiron N5559C (P51F004-TI78102W10)/ i7 6500U/ 8GB/ 1TB/ R5 M335 2GB/ DVDRW/ 15.6"/ Win 10home

18,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,690,000 VND

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,649,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,649,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5559 (M5I5452)/ i5-6200U/ Silver

13,590,000 VND

Dell Inspiron N5559 (M5I5452)/ i5-6200U/ Silver

13,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,890,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3459 (VPN3M1)/ i5-6200U/ Black

12,600,000 VND

Dell Vostro 3459 (VPN3M1)/ i5-6200U/ Black

12,600,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5468 (K5CDP1)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ DVDRW/ 14" HD/ 2Vr/ W10/ Silver

15,390,000 VND

Dell Inspiron 5468 (K5CDP1)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ DVDRW/ 14" HD/ 2Vr/ W10/ Silver

15,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5459 (70069877)/ i7-6500U/ W10/ Silver

16,590,000 VND

Dell Inspiron 5459 (70069877)/ i7-6500U/ W10/ Silver

16,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5559 (12HJF1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

13,990,000 VND

Dell Inspiron 5559 (12HJF1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

13,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell XPS 13 9350 (70071895)/ i5 6200/ 8G/ SSD 256

34,990,000 VND

Dell XPS 13 9350 (70071895)/ i5 6200/ 8G/ SSD 256

34,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V3559A P52F001-TI54502/ i5 6200/ 4G/ 500

12,890,000 VND

Dell Vostro V3559A P52F001-TI54502/ i5 6200/ 4G/ 500

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5459 VTI31498W/ i3 6100/ 4G/ 500

12,690,000 VND

Dell Vostro 5459 VTI31498W/ i3 6100/ 4G/ 500

12,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 3558 - 70077308 / i5 5200U/ 4G/ 500GB (Black)

12,890,000 VND

Dell Inspiron 3558 - 70077308 / i5 5200U/ 4G/ 500GB (Black)

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell XPS 15 (9550) 70082495/ I7 6700HQ/ 16G/ SSD 512/ VGA

47,680,000 VND

Dell XPS 15 (9550) 70082495/ I7 6700HQ/ 16G/ SSD 512/ VGA

47,680,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5368-C3I7507W / I7 6500U/ 8G/ SSD 256 (màu xám)

22,999,000 VND

Dell Inspiron 5368-C3I7507W / I7 6500U/ 8G/ SSD 256 (màu xám)

22,999,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5468 70087067 Vỏ nhôm / i7 7500U/ 8G/ 1TB/ VGA

20,990,000 VND

Dell Vostro 5468 70087067 Vỏ nhôm / i7 7500U/ 8G/ 1TB/ VGA

20,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868