DELL

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,390,000 VND

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold/ Grey

12,990,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold/ Grey

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 15 5567 (CWJK61)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6" / W10/ Grey

15,190,000 VND

Dell Inspiron 15 5567 (CWJK61)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6" / W10/ Grey

15,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468(K5P6W1)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ 2Vr/ W10/ Black

14,490,000 VND

Dell Vostro 3468(K5P6W1)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ 2Vr/ W10/ Black

14,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U-2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

12,990,000 VND

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U-2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5459 (WX9KG1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

14,839,000 VND

Dell Inspiron 5459 (WX9KG1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

14,839,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,949,000 VND

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,949,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,690,000 VND

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,649,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,649,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Inspiron 13 5378 (26W971)/ i5-7200U/ 4G/ 128GSSD/ 13.3"FHD/ Touch/ W10SL / Gray

18,390,000 VND

Inspiron 13 5378 (26W971)/ i5-7200U/ 4G/ 128GSSD/ 13.3"FHD/ Touch/ W10SL / Gray

18,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5559 (M5I5452)/ i5-6200U/ Silver

13,590,000 VND

Dell Inspiron N5559 (M5I5452)/ i5-6200U/ Silver

13,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,890,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3459 (VPN3M1)/ i5-6200U/ Black

12,600,000 VND

Dell Vostro 3459 (VPN3M1)/ i5-6200U/ Black

12,600,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5468 (K5CDP1)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ DVDRW/ 14" HD/ 2Vr/ W10/ Silver

15,190,000 VND

Dell Inspiron 5468 (K5CDP1)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ DVDRW/ 14" HD/ 2Vr/ W10/ Silver

15,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5459 (70069877)/ i7-6500U/ W10/ Silver

16,590,000 VND

Dell Inspiron 5459 (70069877)/ i7-6500U/ W10/ Silver

16,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5559 (12HJF1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

13,990,000 VND

Dell Inspiron 5559 (12HJF1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

13,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V3559A P52F001-TI54502/ i5 6200/ 4G/ 500

12,890,000 VND

Dell Vostro V3559A P52F001-TI54502/ i5 6200/ 4G/ 500

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5459 VTI31498W/ i3 6100/ 4G/ 500

12,690,000 VND

Dell Vostro 5459 VTI31498W/ i3 6100/ 4G/ 500

12,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 3558 - 70077308 / i5 5200U/ 4G/ 500GB (Black)

12,890,000 VND

Dell Inspiron 3558 - 70077308 / i5 5200U/ 4G/ 500GB (Black)

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5468 VTI5019W Grey (Gold) / Intel KabyLake Core i5 - 7200U/ 4GB / 500GB

15,590,000 VND

Dell Vostro 5468 VTI5019W Grey (Gold) / Intel KabyLake Core i5 - 7200U/ 4GB / 500GB

15,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N3567 C5I31120/ i3 6006U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB AMD R5 430/ DVDRW/ 15.6",

10,490,000 VND

Dell Inspiron N3567 C5I31120/ i3 6006U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB AMD R5 430/ DVDRW/ 15.6",

10,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron T5368C P69G001-TI34500W10/ i3 6100/ 4G/ 500GB

14,590,000 VND

Dell Inspiron T5368C P69G001-TI34500W10/ i3 6100/ 4G/ 500GB

14,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5459 WX9KG11/ i5 6200U/ 4G/ 500GB

13,890,000 VND

Dell Inspiron 5459 WX9KG11/ i5 6200U/ 4G/ 500GB

13,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468 70087405/ i3 7100U/ 4G/ 1TB

10,099,000 VND

Dell Vostro 3468 70087405/ i3 7100U/ 4G/ 1TB

10,099,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N3459A P60G004 - TI542500/ I5 6200U/ 4G/ 500G/ VGA AMD Radeon R5 M315 2GB

12,090,000 VND

Dell Inspiron N3459A P60G004 - TI542500/ I5 6200U/ 4G/ 500G/ VGA AMD Radeon R5 M315 2GB

12,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5568 077M52 / i5 7200U/ 4G/ 1TB

16,990,000 VND

Dell Vostro 5568 077M52 / i5 7200U/ 4G/ 1TB

16,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V5468C/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ 14"/ 2Vr/ W10/ Gray

17,090,000 VND

Dell Vostro V5468C/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ 14"/ 2Vr/ W10/ Gray

17,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3568 (VTI35037)/ i3 - 7100U - 2.4 G/ 4G/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ DOS/ Black

10,499,000 VND

Dell Vostro 3568 (VTI35037)/ i3 - 7100U - 2.4 G/ 4G/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ DOS/ Black

10,499,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U/ 4G/ 1T/ Black

12,790,000 VND

Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U/ 4G/ 1T/ Black

12,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868