DELL

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,190,000 VND

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,690,000 VND

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

13,490,000 VND

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

13,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N7570 (N5I5102OW) /i5-8250U/ 4G/ 128G SSD+1T/ VGA 4G/ 15.6 / W10/ Silver

21,390,000 VND

Dell Inspiron N7570 (N5I5102OW) /i5-8250U/ 4G/ 128G SSD+1T/ VGA 4G/ 15.6 / W10/ Silver

21,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 14 3468 (K5P6W12)/i5-7200U/4G/500G/DVDRW/14"HD/ VGA 2GB/W10/Black

14,090,000 VND

Dell Vostro 14 3468 (K5P6W12)/i5-7200U/4G/500G/DVDRW/14"HD/ VGA 2GB/W10/Black

14,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5370 (42VN530W01)/i5 8250U/ 4GB/ SDD 256GB/ 13.3/ Win10H/ Silver

18,690,000 VND

Dell Vostro 5370 (42VN530W01)/i5 8250U/ 4GB/ SDD 256GB/ 13.3/ Win10H/ Silver

18,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3576 (70153188) /i5-8250U/ 4G/ 1TB/ DVDRW/ 15.6/ VGA 2G/ Black

14,290,000 VND

Dell Inspiron 3576 (70153188) /i5-8250U/ 4G/ 1TB/ DVDRW/ 15.6/ VGA 2G/ Black

14,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N7577G (J58Y21)/ i5 7300HQ/ 4GB/ 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10 +OF365/ Black

21,990,000 VND

Dell Inspiron N7577G (J58Y21)/ i5 7300HQ/ 4GB/ 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10 +OF365/ Black

21,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5471 VTI5207W /i5-8250U/ 4G/ 1Tb/ 14.0/ Silver/ W10

16,790,000 VND

Dell Vostro 5471 VTI5207W /i5-8250U/ 4G/ 1Tb/ 14.0/ Silver/ W10

16,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5468 (VTI35009)/ i3 7100U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ Gold

12,390,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35009)/ i3 7100U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ Gold

12,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 14 5468 (VTI5019OW)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ 14/ W10 + Off365/ Gold

15,590,000 VND

Dell Vostro 14 5468 (VTI5019OW)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ 14/ W10 + Off365/ Gold

15,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5468 (VTI35008)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14'/ Dos/ Gold

11,990,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35008)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14'/ Dos/ Gold

11,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,690,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 7480 (L7480I514D)/ i5-7200U/ 4G/ 128G SSD/ 14"HD/ Dos/ Black

21,990,000 VND

Dell Latitude 7480 (L7480I514D)/ i5-7200U/ 4G/ 128G SSD/ 14"HD/ Dos/ Black

21,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 5480 (42LT540003)/ i5-7300U/ 4GB/ 500GB/14.0/ Dos

18,890,000 VND

Dell Latitude 5480 (42LT540003)/ i5-7300U/ 4GB/ 500GB/14.0/ Dos

18,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 3480 (70123077)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14/ Black

12,590,000 VND

Dell Latitude 3480 (70123077)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14/ Black

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 15 3568 (XF6C611)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6/ W10/ Black

13,690,000 VND

Dell Vostro 15 3568 (XF6C611)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6/ W10/ Black

13,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 3480 (L3480I516D) /i5-7200U/ 4G/ 500G/ 14" HD/ Black

14,590,000 VND

Dell Latitude 3480 (L3480I516D) /i5-7200U/ 4G/ 500G/ 14" HD/ Black

14,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,990,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V3578A (P63F002)/ i5 8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ DVDRW/ 15.6/ Black

14,990,000 VND

Dell Vostro V3578A (P63F002)/ i5 8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ DVDRW/ 15.6/ Black

14,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5468 (70119160)/ i7-7500U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ VGA 2GB/ 14" HD/ W10/ Silver

17,390,000 VND

Dell Inspiron 5468 (70119160)/ i7-7500U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ VGA 2GB/ 14" HD/ W10/ Silver

17,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5468 VTI5019W (Gold)/ i5-7200U/ 4GB / 500GB/14'/W10

15,490,000 VND

Dell Vostro 5468 VTI5019W (Gold)/ i5-7200U/ 4GB / 500GB/14'/W10

15,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3468 70087405/ i3 7100U/ 4G/ 1TB

10,090,000 VND

Dell Vostro 3468 70087405/ i3 7100U/ 4G/ 1TB

10,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 077M52 / i5 7200U/ 4G/ 1TB

16,749,000 VND

Dell Vostro 5568 077M52 / i5 7200U/ 4G/ 1TB

16,749,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5468C/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ 14"/ 2Vr/ W10/ Gray

16,690,000 VND

Dell Vostro V5468C/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ 14"/ 2Vr/ W10/ Gray

16,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U/ 4G/ 1T/ Black

12,590,000 VND

Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U/ 4G/ 1T/ Black

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 (70087068)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ Win 10/ Gray

15,890,000 VND

Dell Vostro 5568 (70087068)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ Win 10/ Gray

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 (70087069)/ i5-7200U / 4G/ 500G/Win 10/ Gold

16,090,000 VND

Dell Vostro 5568 (70087069)/ i5-7200U / 4G/ 500G/Win 10/ Gold

16,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3568 (XF6C62) i7-7500U/4G/ 1T/ W10/ Black

17,390,000 VND

Dell Vostro 3568 (XF6C62) i7-7500U/4G/ 1T/ W10/ Black

17,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3467 (C4I51107)/ i5 7200U/ 4GB DDR4/1TB/ DVDRW/ 14"

11,790,000 VND

Dell Inspiron 3467 (C4I51107)/ i5 7200U/ 4GB DDR4/1TB/ DVDRW/ 14"

11,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868