DELL

Dell Inspiron 3559 (70073151)/ i5-6200U - Black

12,890,000 VND

Dell Inspiron 3559 (70073151)/ i5-6200U - Black

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,390,000 VND

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold

13,090,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold

13,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Latitude 3450 (F63M01)-BLACK

10,390,000 VND

Dell Latitude 3450 (F63M01)-BLACK

10,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3468(K5P6W1)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ 2Vr/ W10/ Black

14,190,000 VND

Dell Vostro 3468(K5P6W1)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ 2Vr/ W10/ Black

14,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5459 (WX9KG1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

14,839,000 VND

Dell Inspiron 5459 (WX9KG1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

14,839,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,790,000 VND

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,290,000 VND

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N5458A (P64G001-TI54100)/ i5-5200U

13,790,000 VND

Dell Inspiron N5458A (P64G001-TI54100)/ i5-5200U

13,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,890,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

9,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3459 (70071892)/ i5-6200U

11,890,000 VND

Dell Vostro 3459 (70071892)/ i5-6200U

11,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3559 (GJJNK1)/ i5-6200U/ Black

11,899,000 VND

Dell Vostro 3559 (GJJNK1)/ i5-6200U/ Black

11,899,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3459 (VPN3M1)/ i5-6200U/ Black

12,600,000 VND

Dell Vostro 3459 (VPN3M1)/ i5-6200U/ Black

12,600,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

DELL VOSTRO 5470 (70044444)/i7-4510U

16,990,000 VND

DELL VOSTRO 5470 (70044444)/i7-4510U

16,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5459 (70069877)/ i7-6500U/ W10/ Silver

16,490,000 VND

Dell Inspiron 5459 (70069877)/ i7-6500U/ W10/ Silver

16,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5559 (12HJF1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

13,990,000 VND

Dell Inspiron 5559 (12HJF1)/ i5-6200U/ W10SL+OFF365/ Silver

13,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 3459 (C3I51105)/ i5-6200U

11,549,000 VND

Dell Inspiron 3459 (C3I51105)/ i5-6200U

11,549,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3558 (VTI37018)/ i3-5005U/ Black

9,490,000 VND

Dell Vostro 3558 (VTI37018)/ i3-5005U/ Black

9,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V3559B (P52F001-TI54502W10)/ i5-6200U/ Black

14,090,000 VND

Dell Vostro V3559B (P52F001-TI54502W10)/ i5-6200U/ Black

14,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 14 5448 (70074603)/ i3-5005U/ Silver

10,190,000 VND

Dell Inspiron 14 5448 (70074603)/ i3-5005U/ Silver

10,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 3559 - GJJNK2 / i7 6500/ 4G/ 500 (Black)

15,390,000 VND

Dell Vostro 3559 - GJJNK2 / i7 6500/ 4G/ 500 (Black)

15,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro V3559A P52F001-TI54502/ i5 6200/ 4G/ 500

12,890,000 VND

Dell Vostro V3559A P52F001-TI54502/ i5 6200/ 4G/ 500

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5459 VTI31498W/ i3 6100/ 4G/ 500

12,690,000 VND

Dell Vostro 5459 VTI31498W/ i3 6100/ 4G/ 500

12,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 3558 - 70077308 / i5 5200U/ 4G/ 500GB (Black)

12,890,000 VND

Dell Inspiron 3558 - 70077308 / i5 5200U/ 4G/ 500GB (Black)

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 3169 màn hình lật 70082005/ Core M3-6Y30/ 4G /500GB

10,490,000 VND

Dell Inspiron 3169 màn hình lật 70082005/ Core M3-6Y30/ 4G /500GB

10,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5459 VTI31498 / i3 6100/ 4G/ 500GB

11,979,000 VND

Dell Vostro 5459 VTI31498 / i3 6100/ 4G/ 500GB

11,979,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron 5559 12HJF11/ i5 6200U/ 4G/ 500GB

12,590,000 VND

Dell Inspiron 5559 12HJF11/ i5 6200U/ 4G/ 500GB

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Vostro 5468 VTI5019W Grey (Gold) / Intel KabyLake Core i5 - 7200U/ 4GB / 500GB

15,690,000 VND

Dell Vostro 5468 VTI5019W Grey (Gold) / Intel KabyLake Core i5 - 7200U/ 4GB / 500GB

15,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Dell Inspiron N3567 C5I31120/ i3 6006U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB AMD R5 430/ DVDRW/ 15.6",

10,390,000 VND

Dell Inspiron N3567 C5I31120/ i3 6006U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB AMD R5 430/ DVDRW/ 15.6",

10,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868