DELL

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,490,000 VND

Dell Vostro 3468 70088614/ i5 7200U/ 4G/ 1TB

12,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Grey

12,890,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Grey

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 13 5378 (26W972)/i5-7200U/4G/500G/13.3" FHD Touch/W10/Grey

17,890,000 VND

Dell Inspiron 13 5378 (26W972)/i5-7200U/4G/500G/13.3" FHD Touch/W10/Grey

17,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Dell Vostro V3568A i5-7200U/ 2.5G/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 15.6"/ 2Vr/ Black

13,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

13,590,000 VND

Dell Vostro 3468 (70090698)/ i5-7200U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14"/ W10/ Black

13,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 14 3468 (K5P6W12)/i5-7200U/4G/500G/DVDRW/14"HD/ VGA 2GB/W10/Black

14,290,000 VND

Dell Vostro 14 3468 (K5P6W12)/i5-7200U/4G/500G/DVDRW/14"HD/ VGA 2GB/W10/Black

14,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold

12,990,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35008W)/ i3-7100U-2.4G/ 4G/ 500G/ Gold

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,690,000 VND

Dell Inspiron N5567 (M5I5384W)/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ Grey

15,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Inspiron 15 7566 (70091106)/ i5-6300HQ/ 4G/ 1T/ VGA 4GB/ 15.6" FHD/ W10/ Black

19,390,000 VND

Inspiron 15 7566 (70091106)/ i5-6300HQ/ 4G/ 1T/ VGA 4GB/ 15.6" FHD/ W10/ Black

19,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,890,000 VND

Dell Inspiron 14 - N7460 (N4I5259W)/ Gold / i5-7200U

18,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 14 5468 (VTI5019OW)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ 14/ W10 + Off365/ Gold

16,090,000 VND

Dell Vostro 14 5468 (VTI5019OW)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ 14/ W10 + Off365/ Gold

16,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5468 (VTI35008)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14'/ Dos/ Gold

12,190,000 VND

Dell Vostro 5468 (VTI35008)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14'/ Dos/ Gold

12,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,790,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR1)/ i3-6006U/ 4G/ 1T/ 14" HD/ DVDRW/ Linux/ Black

9,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 5480 (42LT540003)/ i5-7300U/ 4GB/ 500GB/14.0/ Dos

18,890,000 VND

Dell Latitude 5480 (42LT540003)/ i5-7300U/ 4GB/ 500GB/14.0/ Dos

18,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 3480 (70123077)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14/ Black

12,590,000 VND

Dell Latitude 3480 (70123077)/ i3-7100U/ 4G/ 500G/ 14/ Black

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N7460 (N4I5259OW)/ i5-7200U/ 4G/ 128G SSD + 500G/ VGA 2GB/ 14"/ W10 + Off365/ Gold

19,190,000 VND

Dell Inspiron N7460 (N4I5259OW)/ i5-7200U/ 4G/ 128G SSD + 500G/ VGA 2GB/ 14"/ W10 + Off365/ Gold

19,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

10,290,000 VND

Dell Inspiron 14 3467 (M20NR2)/ i3-7100U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ 14" HD/ Linux/ Black

10,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5468 (K5CDP1)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ DVDRW/ 14" HD/ 2Vr/ W10/ Silver

14,990,000 VND

Dell Inspiron 5468 (K5CDP1)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ DVDRW/ 14" HD/ 2Vr/ W10/ Silver

14,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5468 (70119160)/ i7-7500U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ VGA 2GB/ 14" HD/ W10/ Silver

17,990,000 VND

Dell Inspiron 5468 (70119160)/ i7-7500U/ 4G/ 1T/ DVDRW/ VGA 2GB/ 14" HD/ W10/ Silver

17,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5468 VTI5019W (Gold)/ i5-7200U/ 4GB / 500GB/14'/W10

15,890,000 VND

Dell Vostro 5468 VTI5019W (Gold)/ i5-7200U/ 4GB / 500GB/14'/W10

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3468 70087405/ i3 7100U/ 4G/ 1TB

10,290,000 VND

Dell Vostro 3468 70087405/ i3 7100U/ 4G/ 1TB

10,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 077M52 / i5 7200U/ 4G/ 1TB

16,990,000 VND

Dell Vostro 5568 077M52 / i5 7200U/ 4G/ 1TB

16,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5468C/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ 14"/ 2Vr/ W10/ Gray

16,990,000 VND

Dell Vostro V5468C/ i5-7200U/ 4G/ 1TB/ 14"/ 2Vr/ W10/ Gray

16,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3568 (VTI35037)/ i3 - 7100U - 2.4 G/ 4G/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ DOS/ Black

10,499,000 VND

Dell Vostro 3568 (VTI35037)/ i3 - 7100U - 2.4 G/ 4G/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ DOS/ Black

10,499,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U/ 4G/ 1T/ Black

12,890,000 VND

Dell Vostro 3568 (XF6C61) i5-7200U/ 4G/ 1T/ Black

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 (70087070)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ Win 10/ Blue

15,790,000 VND

Dell Vostro 5568 (70087070)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ Win 10/ Blue

15,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 (70087068)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ Win 10/ Gray

15,890,000 VND

Dell Vostro 5568 (70087068)/ i5-7200U/ 4G/ 500G/ Win 10/ Gray

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5568 (70087069)/ i5-7200U / 4G/ 500G/Win 10/ Gold

16,090,000 VND

Dell Vostro 5568 (70087069)/ i5-7200U / 4G/ 500G/Win 10/ Gold

16,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3568 (XF6C62) i7-7500U/4G/ 1T/ W10/ Black

17,590,000 VND

Dell Vostro 3568 (XF6C62) i7-7500U/4G/ 1T/ W10/ Black

17,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Vostro V3568B (P63F002 -TI54102W10)/ i5-7200U-2.5G/ 4G/ 1T/15.6"/ 2Vr/ W10/ Black

14,890,000 VND

Vostro V3568B (P63F002 -TI54102W10)/ i5-7200U-2.5G/ 4G/ 1T/15.6"/ 2Vr/ W10/ Black

14,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868