MTĐB ISTC - Mai Hoàng

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,890,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,890,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 2200G/ 4GB/ SSD 128G

6,390,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 2200G/ 4GB/ SSD 128G

6,390,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen5 2400G/ 8GB/ SSD 128G

8,490,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen5 2400G/ 8GB/ SSD 128G

8,490,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA17)/ Ryzen 5 2600/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

19,090,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA17)/ Ryzen 5 2600/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

19,090,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA20)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

23,690,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA20)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

23,690,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA12)/ Ryzen 5 1600/ 8GB/ SSD 256GB/ VGA 4G

14,390,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA12)/ Ryzen 5 1600/ 8GB/ SSD 256GB/ VGA 4G

14,390,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA14)/ Ryzen 1600/ 8GB/ SSD 256GB/ VGA 8G

15,590,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA14)/ Ryzen 1600/ 8GB/ SSD 256GB/ VGA 8G

15,590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868