Ổ cứng HDD

Seagate 1TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

1,199,000 VND

Seagate 1TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

1,199,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 4TB ST4000VX007

3,549,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 4TB ST4000VX007

3,549,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 1TB ST1000VX005

1,359,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 1TB ST1000VX005

1,359,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 2TB ST2000VX008

1,849,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 2TB ST2000VX008

1,849,000 VND

 

Seagate Skyhawk 3.5" 3TB ST3000VX010

2,649,000 VND

Seagate Skyhawk 3.5" 3TB ST3000VX010

2,649,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 1TB (64MB) HD5900 Rpm

1,649,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 1TB (64MB) HD5900 Rpm

1,649,000 VND

 

seagate Ironwolf 3.5" 2TB (64MB) HD5900 Rpm

2,379,000 VND

seagate Ironwolf 3.5" 2TB (64MB) HD5900 Rpm

2,379,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 3TB (64MB) HD5900 Rpm

3,149,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 3TB (64MB) HD5900 Rpm

3,149,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 4TB (64MB) HD5900 Rpm

3,789,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 4TB (64MB) HD5900 Rpm

3,789,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 6TB (128MB) HD7200 Rpm

6,349,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 6TB (128MB) HD7200 Rpm

6,349,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

8,490,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

8,490,000 VND

 

Seagate Ironwolf 3.5" 10TB (256MB) HD7200 Rpm

11,890,000 VND

Seagate Ironwolf 3.5" 10TB (256MB) HD7200 Rpm

11,890,000 VND

 

Seagate SKYHAWK 3.5" 6TB (256MB) HD7200 Rpm

5,499,000 VND

Seagate SKYHAWK 3.5" 6TB (256MB) HD7200 Rpm

5,499,000 VND

 

Seagate SKYHAWK 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

8,249,000 VND

Seagate SKYHAWK 3.5" 8TB (256MB) HD7200 Rpm

8,249,000 VND

 

Seagate 500GB/ 7200Rpm/ Cache 16MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) -Chính Hãng

1,049,000 VND

Seagate 500GB/ 7200Rpm/ Cache 16MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) -Chính Hãng

1,049,000 VND

 

Seagate 2TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

1,749,000 VND

Seagate 2TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

1,749,000 VND

 

Seagate 3TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

2,379,000 VND

Seagate 3TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

2,379,000 VND

 

Seagate 4TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

3,249,000 VND

Seagate 4TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

3,249,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868