USB Lexar V100 32GB 3.0

129,000 VND

USB Lexar V100 32GB 3.0

129,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-2TB M.2 2280 PCIe

9,599,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-2TB M.2 2280 PCIe

9,599,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 8GB/3200 C22 (8GB x1)

1,199,000 VND

Ram Lexar DDR4 8GB/3200 C22 (8GB x1)

1,199,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 16GB/3200 C22 (16GB x1)

2,399,000 VND

Ram Lexar DDR4 16GB/3200 C22 (16GB x1)

2,399,000 VND

 

Ram Lexar Hades DDR4 32GB/3200 (16GBx2) RGB Sync

6,199,000 VND

Ram Lexar Hades DDR4 32GB/3200 (16GBx2) RGB Sync

6,199,000 VND

 

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync

3,099,000 VND

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync

3,099,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-1TB M.2 2280 PCIe

3,959,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-1TB M.2 2280 PCIe

3,959,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-512GB M.2 2280 PCIe

1,899,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-512GB M.2 2280 PCIe

1,899,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-256GB M.2 2280 PCIe

1,199,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-256GB M.2 2280 PCIe

1,199,000 VND

 

Ổ cứng SSD lexar NM100-256GB 256GB M.2 2280 SATA III

999,000 VND

Ổ cứng SSD lexar NM100-256GB 256GB M.2 2280 SATA III

999,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

1,099,000 VND

Ram Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

1,099,000 VND

 

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

1,199,000 VND

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

1,199,000 VND

 

Ram laptop Lexar DDR4 4GB/2666 (4GB x1)

669,000 VND

Ram laptop Lexar DDR4 4GB/2666 (4GB x1)

669,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM100-512GB M.2 2280 SATA III

1,699,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM100-512GB M.2 2280 SATA III

1,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM100-128GB M.2 2280 SATA III

699,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM100-128GB M.2 2280 SATA III

699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610-250GB M.2 2280 NVMe

1,119,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610-250GB M.2 2280 NVMe

1,119,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NQ100-240GB Sata3

919,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NQ100-240GB Sata3

919,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 512GB (LSDMI512BB633A)

1,999,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 512GB (LSDMI512BB633A)

1,999,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 256GB (LSDMI256BB633A)

999,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 256GB (LSDMI256BB633A)

999,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 128GB (LSDMI128BB633A)

469,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 128GB (LSDMI128BB633A)

469,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 64GB (LSDMI64BB633A)

269,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 64GB (LSDMI64BB633A)

269,000 VND

 

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/3200 (8GB x1)

1,299,000 VND

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/3200 (8GB x1)

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS10 Lite 120GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

609,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS10 Lite 120GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

609,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe

3,199,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe

3,199,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610 500GB M.2 2280 NVMe

1,799,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610 500GB M.2 2280 NVMe

1,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 1TB 2.5” SATA III (6Gb/s)

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 1TB 2.5” SATA III (6Gb/s)

2,999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 512GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

1,699,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 512GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

1,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

969,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

969,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

699,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

699,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 16GB/2666 (16GB x1)

2,399,000 VND

Ram Lexar DDR4 16GB/2666 (16GB x1)

2,399,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868