Case - Vỏ máy tính

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

 

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

 

SAMA Inpower Explore Black

849,000 VND

SAMA Inpower Explore Black

849,000 VND

 

Sama JAX-A03 Black

788,000 VND

Sama JAX-A03 Black

788,000 VND

 

SAMA GALIO BLACK (Full size ATX)

849,000 VND

SAMA GALIO BLACK (Full size ATX)

849,000 VND

 

SAMA BLACK GOLD

789,000 VND

SAMA BLACK GOLD

789,000 VND

 

SAMA VISION BLACK

749,000 VND

SAMA VISION BLACK

749,000 VND

 

SAMA BLACK FISH

1,689,000 VND

SAMA BLACK FISH

1,689,000 VND

 

Sama Conquest 1 Black

510,000 VND

Sama Conquest 1 Black

510,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868