Case - Vỏ máy tính

SAMA BLACK WIDOW (Full size ATX)

1,429,000 VND

SAMA BLACK WIDOW (Full size ATX)

1,429,000 VND

 

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

 

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

 

SAMA INPOWER WHITE (Full size ATX)

1,059,000 VND

SAMA INPOWER WHITE (Full size ATX)

1,059,000 VND

 

SAMA Ranger R09

529,000 VND

SAMA Ranger R09

529,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR WHITE

1,079,000 VND

SAMA BARON NASHOR WHITE

1,079,000 VND

 

SAMA ESPORT-1 WHITE

476,000 VND

SAMA ESPORT-1 WHITE

476,000 VND

 

Sama JAX-A03 Black

788,000 VND

Sama JAX-A03 Black

788,000 VND

 

Sama JAX-A01 Black

788,000 VND

Sama JAX-A01 Black

788,000 VND

 

SAMA GALIO BLACK (Full size ATX)

849,000 VND

SAMA GALIO BLACK (Full size ATX)

849,000 VND

 

SAMA RANGER R07

519,000 VND

SAMA RANGER R07

519,000 VND

 

SAMA A-34 Black

289,000 VND

SAMA A-34 Black

289,000 VND

 

SAMA JAVAN 04 BLACK RED

479,000 VND

SAMA JAVAN 04 BLACK RED

479,000 VND

 

SAMA Falcon F Black

1,039,000 VND

SAMA Falcon F Black

1,039,000 VND

 

SAMA ESPORT-2

489,000 VND

SAMA ESPORT-2

489,000 VND

 

SAMA STORM 3

475,000 VND

SAMA STORM 3

475,000 VND

 

SAMA BLACK GOLD

789,000 VND

SAMA BLACK GOLD

789,000 VND

 

SAMA VISION White

779,000 VND

SAMA VISION White

779,000 VND

 

SAMA VISION BLACK

749,000 VND

SAMA VISION BLACK

749,000 VND

 

SAMA BLACK FISH

1,689,000 VND

SAMA BLACK FISH

1,689,000 VND

 

SAMA Falcon F White

1,079,000 VND

SAMA Falcon F White

1,079,000 VND

 

Sama Conquest 1 Black

510,000 VND

Sama Conquest 1 Black

510,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868