Case - Vỏ máy tính

SAMA BLACK WIDOW (Full size ATX)

1,429,000 VND

SAMA BLACK WIDOW (Full size ATX)

1,429,000 VND

 

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

SAMA TITAN WHITE (Full size ATX)

1,429,000 VND

 

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

SAMA TITAN BLACK (Full size ATX)

1,369,000 VND

 

SAMA JAX06 WHITE (Full size ATX)

1,049,000 VND

SAMA JAX06 WHITE (Full size ATX)

1,049,000 VND

 

SAMA INPOWER WHITE (Full size ATX)

1,059,000 VND

SAMA INPOWER WHITE (Full size ATX)

1,059,000 VND

 

SAMA Ranger R09

519,000 VND

SAMA Ranger R09

519,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR WHITE

1,079,000 VND

SAMA BARON NASHOR WHITE

1,079,000 VND

 

SAMA BLACKSMITH I

490,000 VND

SAMA BLACKSMITH I

490,000 VND

 

SAMA ESPORT-1 WHITE

476,000 VND

SAMA ESPORT-1 WHITE

476,000 VND

 

SAMA Falcon White

1,039,000 VND

SAMA Falcon White

1,039,000 VND

 

SAMA Falcon Black

989,000 VND

SAMA Falcon Black

989,000 VND

 

SAMA GALIO BLACK (Full size ATX)

849,000 VND

SAMA GALIO BLACK (Full size ATX)

849,000 VND

 

SAMA GALIO WHITE (Full size ATX)

849,000 VND

SAMA GALIO WHITE (Full size ATX)

849,000 VND

 

SAMA SA06 WHITE

629,000 VND

SAMA SA06 WHITE

629,000 VND

 

SAMA SA06 BLACK

629,000 VND

SAMA SA06 BLACK

629,000 VND

 

SAMA ATHENA-2 BLACK

599,000 VND

SAMA ATHENA-2 BLACK

599,000 VND

 

SAMA SA-02

559,000 VND

SAMA SA-02

559,000 VND

 

SAMA RANGER R07

499,000 VND

SAMA RANGER R07

499,000 VND

 

SAMA A-34 Black

289,000 VND

SAMA A-34 Black

289,000 VND

 

SAMA Mustang RTX White (Micro ATX / Mini ITX)

439,000 VND

SAMA Mustang RTX White (Micro ATX / Mini ITX)

439,000 VND

 

SAMA Mustang RTX Bkack (Micro ATX / Mini ITX)

419,000 VND

SAMA Mustang RTX Bkack (Micro ATX / Mini ITX)

419,000 VND

 

SAMA JAVAN 04 BLACK

459,000 VND

SAMA JAVAN 04 BLACK

459,000 VND

 

SAMA JAVAN 04 BLACK RED

459,000 VND

SAMA JAVAN 04 BLACK RED

459,000 VND

 

SAMA Falcon F Black

1,039,000 VND

SAMA Falcon F Black

1,039,000 VND

 

SAMA ESPORT-2

479,000 VND

SAMA ESPORT-2

479,000 VND

 

SAMA STORM 3

475,000 VND

SAMA STORM 3

475,000 VND

 

SAMA EXPLORE

845,000 VND

SAMA EXPLORE

845,000 VND

 

SAMA BLACK GOLD

789,000 VND

SAMA BLACK GOLD

789,000 VND

 

SAMA VISION White

779,000 VND

SAMA VISION White

779,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868